.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Các mốc thời gian tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển và nhập học vào trường ĐH Tiền Giang năm 2019

12-07-2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019

       

 

TT

Nội dung công việc

Dự kiến
 thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

 

1

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban

6/2019

BGH, TT. KT&ĐBCLGD

 

2

Phát hành Thông báo nhận hồ sơ ĐKXT các ngành ĐH, CĐ hệ chính quy bằng phương thức học bạ THPT (đợt 1)

tháng 01/2019

TT. KT&ĐBCLGD

 

Phát hành Thông báo nhận hồ sơ dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

tháng 3/2019

TT. KT&ĐBCLGD

 

Hướng dẫn thí sinh thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển

01/4/2019-10/7/2019

TT.QHDN&TVTS

 

Tổ chức thi năng khiếu ngành GD Mầm non trình độ cao đẳng:

 

 

 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký hồ sơ dự thi năng khiếu

02/4/2019 - 03/7/2019

TT.QHDN&TVTS

 

- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi

TT. KT&ĐBCLGD

 

- Phát giấy báo dự thi

04/7/2019- 06/7/2019

TT. KT&ĐBCLGD

 

- Tổ chức thi năng khiếu

06/7/2019 - 10/7/2019

HĐT, Ban chuyên môn

 

- Liên lạc thí sinh trúng tuyển hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển

Trước 14/7/2019

TT.QHDN&TVTS

 

3

Cập nhật kết quả thi năng khiếu vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin của Bộ GD&ĐT

Trước 14/7/2019

 

 

4

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (sau khi Bộ công bố ngưỡng ĐBCL đầu vào)

Trước 15/7/2019

HĐTS

 

5

XÉT TUYỂN ĐỢT 1

 

 

 

5.1

XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ

 

 

 

- Hướng dẫn thí sinh thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển

01/4/2019-10/7/2019

TT.QHDN&TVTS

 

- Nhận hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐNSP bằng phương thức học bạ THPT

01/4/2019-10/7/2019

TT. KT&ĐBCLGD

 

- Xét và công bố kết quả trúng tuyển;
- In và gửi giấy báo trúng tuyển;
- Thông báo các ngành ĐH, CĐ NSP còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.

10/7/2019

HĐTS

 

- Thông tin kết quả trúng tuyển, tư vấn thí sinh chọn ngành (Gọi điện, Facebook, zalo, hệ thống tin nhắn…)

10/7 - 11/7/2019

TT.QHDN&TVTS

 

- Nhận hồ sơ nhập học cho thí sinh ĐH, CĐ NSP trúng tuyển theo phương thức học bạ THPT;

23/7 - 07/8/2019
(Nhận hồ sơ tập trung từ 23/7 đến 27/7)

P. CTSV

 

5.2

XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CỦA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019.

 

 

 

- Xét và công bố kết quả trúng tuyển;
- In và gửi giấy báo trúng tuyển;
- Thông báo các ngành còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.

06/8/2019

HĐTS

 

- Thông tin kết quả trúng tuyển, tư vấn thí sinh chọn ngành (Gọi điện, Facebook, zalo, hệ thống tin nhắn…)

06/8/2019

TT.QHDN&TVTS, Khoa

 

- Tiếp nhận giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh trúng tuyển để xác định thí sinh nhập học

07/8/2019-12/8/2019

Ban Thư ký HĐTS

 

- Cập nhập thông tin thí sinh xác nhận nhập học ĐH, CĐSPMN vào CSDL của Cổng thông tin của BGD&ĐT

Trước 17g00, ngày 12/8/2019

 

- Nhận hồ sơ nhập học thí sinh trúng tuyển.

07/8/2019-23/8/2019 
(Nhận hồ sơ  tập trung từ ngày 7/8 đến 16/8 )

P. CTSV

 

6

XÉT TUYỂN BỔ SUNG:

 

 

 

6.1

Đợt 2 (Phương thức học bạ THPT)

 

 

 

- Hướng dẫn thí sinh thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển

11/7/2019 - 11/8/2019

TT.QHDN&TVTS

 

- Nhận hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐNSP.

TT. KT&ĐBCLGD

 

- Xét và công bố kết quả trúng tuyển;
- In và gửi giấy báo trúng tuyển;
- Công bố các ngành ĐH, CĐ NSP còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.

HĐTS

 

- Nhận hồ sơ nhập học cho thí sinh ĐH, CĐ NSP trúng tuyển.

P. CTSV

 

6.2

Đợt 3 (Phương thức điểm thi THPT + học bạ THPT)

- Hướng dẫn thí sinh thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển

13/8/2019 - 22/8/2019

TT.QHDN&TVTS

 

- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Ban Thư ký HĐTS

 

- Xét và công bố kết quả trúng tuyển;
- In và gửi giấy báo trúng tuyển;
- Công bố các ngành còn chỉ tiêu xét tuyển.

HĐTS

 

- Thông tin kết quả trúng tuyển, tư vấn thí sinh chọn ngành (Gọi điện, Facebook, zalo, hệ thống tin nhắn…)

TT.QHDN&TVTS, Khoa

 

- Tiếp nhận giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh trúng tuyển để xác định thí sinh nhập học

Ban Thư ký HĐTS

 

- Cập nhập thông tin thí sinh xác nhận nhập học ĐH, CĐSPMN vào CSDL của Cổng thông tin của BGD&ĐT

25/8/2019

Ban Thư ký HĐTS

 

- Nhận hồ sơ nhập học thí sinh trúng tuyển

27/8/2019-30/8/2019

P. CTSV

 

6.3

Đợt 4 (Phương thức điểm thi THPT + học bạ THPT)

- Hướng dẫn thí sinh thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển

23/8/2019 - 01/9/2019

TT.QHDN&TVTS

 

- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

23/8/2019 - 01/9/2019

Ban Thư ký HĐTS

 

- Xét và công bố kết quả trúng tuyển; In và gửi giấy báo trúng tuyển; Công bố các ngành còn chỉ tiêu xét tuyển.

01/09/2019

HĐTS

 

- Thông tin kết quả trúng tuyển, tư vấn thí sinh chọn ngành (Gọi điện, Facebook, zalo, hệ thống tin nhắn…)

05/9/2019-06/9/2019

TT.QHDN&TVTS, Khoa

 

Tiếp nhận giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh trúng tuyển để xác định thí sinh nhập học

05/9/2019-06/9/2019

Ban Thư ký HĐTS

 

Cập nhập thông tin thí sinh xác nhận nhập học ĐH, CĐSPMN vào CSDL của Cổng thông tin của BGD&ĐT

06/9/2019

 

Nhận hồ sơ nhập học thí sinh trúng tuyển

05/9/2019-07/9/2019

P. CTSV

 

6.4

Đợt 5 (Phương thức điểm thi THPT + học bạ THPT)

- Hướng dẫn thí sinh thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển

05/9/2019 -14/9/2019

TT.QHDN&TVTS

 

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

05/9/2019 -14/9/2019

Ban Thư ký HĐTS

 

Xét và công bố kết quả trúng tuyển; In và gửi giấy báo trúng tuyển; Công bố các ngành còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

15/9/2019

HĐTS

 

- Thông tin kết quả trúng tuyển, tư vấn thí sinh chọn ngành (Gọi điện, Facebook, zalo, hệ thống tin nhắn…)

16/9/2019-17/9/2019

TT.QHDN&TVTS, Khoa

 

Tiếp nhận giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh trúng tuyển để xác định thí sinh nhập học

16/9/2019-17/9/2019

Ban Thư ký HĐTS

 

Cập nhập thông tin thí sinh xác nhận nhập học ĐH, CĐSPMN vào CSDL của Cổng thông tin của BGD&ĐT

17/9/2019

 

Nhận hồ sơ nhập học thí sinh trúng tuyển

18/9/2019-20/9/2019

P. CTSV

 

6.5

* Dự kiến xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo (nếu còn chỉ tiêu)

 

- Đợt 6: 15/09 -  24/09 

 

 

 

 

- Đợt 8:  05/10 - 15/10.

 

 

 

 

- Đợt 7: 25/09 -  04/10 

 

 

 

 

Thời gian cụ thể của từng đợt xét tuyển có thể thay đổi theo quy định chung của Bộ và sẽ được thông tin trên website của Trường cùng phương tiện truyền thông khác.

 

 

 

 

 

 

 

7

 Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018 về Cục Quản lý chất lượng GD

Trước  31/12/2019

TT KT&ĐBCLGD

 

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục