.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông tin phục vụ sinh viên năm học 2019 - 2020

30-08-2019

  Năm học 2019 - 2020, Trường ĐH Tiền Giang tiếp tục dành nhiều suất học bổng giá trị từ các nhà tài trợ, các tổ chức, các mạnh thường quân... cho sinh viên của Trường. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị thực hiện các dịch vụ bán như bảo hiểm tai nạn, đồng phục, thi giấy phép lái xe hạng A1, ... cho sinh viên.
 

TT Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh