.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Sơ đồ phòng thi của các điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 tại Tỉnh Tiền Giang

27-06-2016

001 - Trường ĐH Tiền Giang - Cơ sở chính xem chi tiết

002 - Trường ĐH Tiền Giang - Cơ sở TCN xem chi tiết

003 - Trường THCS Học Lạc xem chi tiết

004 - Trường CĐ Y Tế Tiền Giang xem chi tiết

005 - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu xem chi tiết

006 - Trường THCS Xuân Diệu xem chi tiết

007 - Trường THPT Trần Hưng Đạo xem chi tiết

008 - Trường THPT Chuyên Tiền Giang xem chi tiết

009 - Trường THCS Nam Định xem chi tiết

010 - Trường Chính trị Tỉnh Tiền Giang xem chi tiết

011 - Trường THPT Phước Thạnh xem chi tiết

TT Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh