.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu giáo Khóa 6

01-10-2019

       UBND TỈNH TIỀN GIANG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
 


 

 

                Số:   131 /TB-ĐHTG                 Tiền Giang, ngày   01   tháng   10   năm 2019

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu Giáo Khóa 06

                        

Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu giáo. Chi tiết như sau:

1. Đối tượng chiêu sinh

             Các cá nhân có nhu cầu.

2. Học phí toàn khóa: 800.000đ/học viên

3. Thời gian học

Lớp 1: Dự kiến từ ngày 04/11/2019 đến 29/12/2019 vào các tối từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần  (Tối từ 17giờ đến 20 giờ)

Lớp 2: Dự kiến từ ngày 02/11/2019 đến 29/12/2019 vào thứ 7 và chủ nhật trong tuần (Sáng: 7h30 – 10h30; Chiều: 13h30 – 16h30).

  • Thời lượng: 123 tiết

4. Nội dung chương trình

STT

Nội dung học

Số tiết (giờ)

Lý thuyết

Thực hành

1

Chuyên đề 1: Cơ sở  lý luận về aerobic mẫu giáo.

10

0

2

Chuyên đề 2: Hệ thống động tác, đội hình cơ bản và nâng cao trong aerobic mẫu giáo.

10

25

3

Chuyên đề 3: Hướng dẫn biên soạn 01 bài aerobic mẫu giáo và cách lựa chọn, ghép các bài nhạc phù hợp với các động tác aerobic

10

20

4

Chuyên đề 4: Thực hành.

0

45

5

Thi kết thúc khóa học

03

0

Tổng cộng

33

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Địa điểm học

- Trường Đại học Tiền Giang – Cơ sở chính

- Địa chỉ:  Số119, Ấp Bắc , phường 5, Tp. Mỹ Tho,Tỉnh Tiền Giang

6. Cấp Giấy chứng nhận

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Bồi dưỡng Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu giáo”.

7. Liên hệ tư vấn

- Khoa Sư phạm: Điện thoại: 0273 3877 817

- Phó Trưởng khoa Sư phạm: Cô Nguyễn Vĩnh Toàn _ 0949 183 579

- Giáo vụ khoa phụ trách lớp: Cô Nguyễn Thị Mai Trang _ 0976 314 410

8. Đăng ký học

- Học viên đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sư phạm (gặp Cô Nguyễn Thị Mai Trang).

Tại Lầu 1, Phòng B.11, cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang, 119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho.  

- Đăng ký qua điện thoại hoặc Email:

+ Cô Nguyễn Thị Mai Trang 0976 314 410

+ Cô Nguyễn Vĩnh Toàn 0949 183 579

+ Email: ksupham@tgu.edu.vn

- Hồ sơ đăng ký nhập học:

+ Đơn đăng ký học (nhận đơn tại Khoa Sư phạm)

+ 2 ảnh màu 3x4 ( Nữ mặc áo dài; Nam mặc veston)

+ Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/10/2019.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Nơi nhận:

- Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu;

- Phòng QLĐT;

- Lưu: VT, KSP.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Hữu Hải

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Sư phạm