.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Thông báo v/v cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 (2018-2019)

18-12-2019

THÔNG BÁO
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 (2018-2019)
 

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-ĐHTG ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019,

Trường Đại học Tiền Giang thông báo lịch phát học bổng cho sinh viên các lớp như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

 

 

1

Sinh viên các lớp Khoa Sư Phạm, Khoa Khoa Học Tự Nhiên và Khoa Khoa Học Xã hội và Nhân văn.

Từ ngày

19/12/2019 đến ngày 20/12/2019

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Phòng B139): sáng ngày 20/12/2019.

Cơ sở chính (Phòng Tài Vụ A004): các thời gian còn lại

2

Sinh viên các lớp Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Công Nghệ Thông Tin và Khoa Kỹ thuật công nghiệp.

Từ ngày

23/12/2019 đến ngày 25/12/2019

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Phòng B139):  sáng ngày 24/12/2019.

Cơ sở chính (Phòng Tài Vụ A004): các thời gian còn lại

3

Sinh viên lớp Khoa Nông Nghiệp và Công Nghệ Thực Phẩm

Từ ngày

26/12/2019 đến ngày 27/12/2019

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Phòng B139):  sáng ngày 27/12/2019.

Cơ sở chính (Phòng Tài Vụ A004): các thời gian còn lại

4

Sinh viên các lớp Khoa Kinh tế - Luật

Từ ngày

30/12/2019 đến ngày 31/12/2019

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (Phòng B139): sáng ngày 31/12/2019

Cơ sở chính (Phòng Tài Vụ A004): các thời gian còn lại

 

- Thời gian: Trong giờ hành chính (Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Ghi chú: Sinh viên đến nhận tiền học bổng mang theo thẻ sinh viên.

 Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên đến phòng Tài vụ nhận tiền học bổng học kỳ 2 (2018-2019) theo đúng thời gian quy định nêu trên.

HIỆU TRƯỞNG
    (đã duyệt)    
Võ Ngọc Hà   

Phòng Tài vụ