.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

“Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời”: Tập 03

02-07-2020

 

Bộ phim tài liệu “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời” do HTV thực hiện gồm 5 tập, mỗi tập dài 30 phút khắc họa chân thật, khách quan về sự xác lập chủ quyền các vùng biển, đảo trên Biển Đông của Việt Nam. Để thực hiện bộ phim này, các nhà làm phim của HTV đã phải đi 9 nước trên thế giới để thu thập tài liệu, phỏng vấn các nhà nghiên cứu về Biển Đông.

Tập 03

Đoàn thanh niên