.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

“Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời”: Tập 04

02-07-2020

Bộ phim tài liệu “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời” do HTV thực hiện gồm 5 tập, mỗi tập dài 30 phút khắc họa chân thật, khách quan về sự xác lập chủ quyền các vùng biển, đảo trên Biển Đông của Việt Nam.

Tập 04:

Đoàn thanh niên