.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức chiến dịch TNTN hè Trường ĐH Tiền Giang năm 2020

29-07-2020

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH - ĐHTG

 

            Tiền Giang, ngày     tháng 7 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè’ 2020

Trường Đại học Tiền Giang

>> Đăng ký (trực tuyến) tham gia chiến dịch TNTN hè 2020

 
   

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Trường Đại học Tiền Giang trong tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà. Trường Đại học Tiền Giang lập kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

Chủ đề chiến dịch: Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của sinh viên trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương.

- Huy động sinh viên tình nguyện thành những đội hình chuyên nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương, nhất là địa bàn khó khăn, vùng sâu xa và các xã đang xây dựng nông thôn mới;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn.

- Thông qua chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên Trường về vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Thông qua hoạt động thực tiễn giúp sinh viên các đội hình chuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sống. Đồng thời cũng góp phần quảng bá hình ảnh Trường Đại học Tiền Giang đến với bà con nhân dân các địa phương.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trong chiến dịch phải thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn cho chính quyền và bà con nhân dân tại các địa phương; có công trình, sản phẩm cụ thể thiết thực thể hiện rõ tính tình nguyện của các lực lượng tham gia, đặc biệt bám sát chủ đề đẩy mạnh các hoạt độngSinh viên Trường Đại học Tiền Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, thống nhất hành động, kỷ luật nghiêm, đảm bảo tuyệt đối an toàn theo phương châm “An toàn - Kỷ luật - Thiết thực - Sáng tạo - Tiết kiệm”.

- Đối với tình nguyện viên tham gia chiến dịch tại địa phương, triển khai thực hiện khẩu hiệu “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.

- Đối với tình nguyện viên tham gia chiến dịch tại Trường, triển khai thực hiện khẩu hiệu “Tích cực, năng động, sáng tạo, hiệu quả”.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 tổ chức ra quân từ ngày 07/8 đến ngày 30/8/2020.

II. TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CHIẾN DỊCH

1. Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch

- Có đơn tình nguyện, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức tốt, có thành tích công tác; học tập, rèn luyện tốt. Đăng ký tham gia trực tuyến

- Trong trường hợp số lượng tình nguyện viên đăng ký vượt quá số lượng cần tuyển, căn cứ vào các tiêu chuẩn, BCH Liên chi Đoàn khoa tổ chức xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Tình nguyện viên là sinh viên đang theo học các ngành phù hợp với nội dung công tác của đội hình chuyên.

+ Tình nguyện viên là cán bộ Đoàn – Hội, cán bộ của các đội hình tình nguyện ở các năm trước, những người đã học qua “Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng”.

+ Tình nguyện viên đăng ký tham gia sớm, có sức khỏe tốt, có năng khiếu văn thể mỹ.

2. Vận dụng Quy định tạm thời về “Ngày công tác xã hội” khi tham gia chiến dịch

Sinh viên khi tham gia chiến dịch được Ban Chỉ huy chiến dịch công nhận số ngày tham gia công tác xã hội theo quy định của Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện Ngày công tác xã hội.

III. NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Triển khai các hoạt động tại các địa phương

Căn cứ nhu cầu của các địa phương. Các đội hình chuyên nhà trường tập trung thực hiện các nội dung chính sau:

a) Hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa hoặc xây mới nhà và các công trình công cộng; sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn;

b) Hỗ trợ nông dân chuyển giao Khoa học kỹ thuật;

c) Xây dựng và bàn giao khu vui chơi cho trẻ em thiếu nhi ở vùng khó khăn;

d) Vẽ tranh sơn tường cho các trường tiểu học tuyên truyền về chủ đề "Em yêu nước sạch";

e) Ôn tập, củng cố kiến thức Tiếng Anh cho học sinh tiểu học;

f) Hỗ trợ chính quyền, Đoàn Thanh niên địa phương triển khai các hoạt động: Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đường phố, xóm, ấp, nơi công cộng, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia tuyên truyền, tư vấn phòng chống các tệ nạn xã hội,...

g) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao tại các địa phương nơi sinh viên nhà trường tham gia chiến dịch.

2. Triển khai các hoạt động tại trường

Căn cứ vào nhu cầu của nhà trường, Ban chỉ huy chiến dịch sẽ huy động lực lượng sinh viên tình nguyện triển khai thực hiện: Trồng cây xanh, phát quang bụi rậm,...tại các cơ sở đào tạo của nhà trường.

3. Triển khai các nội dung trong quá trình tổ chức chiến dịch (theo Kế hoạch riêng)

a) Hội thi văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện” năm 2020;

b) Cuộc thi sáng tác clip “Nhật ký Chiến dịch TNTN năm 2020 - Khoảnh khắc tình nguyện”.

c) Cuộc thi “Câu chuyện tình nguyện”.

d) Tham gia liên hoan “Tiếng hát thanh niên tình nguyện”.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH

 

Ngày

Thời gian

và địa điểm

Nội dung công tác

13/7/2020-

27/7/2020

Theo lịch cụ thể

Triển khai công tác tiếp nhận sinh viên và đi tiền trạm tại các đơn vị tiếp nhận sinh viên.

31/7/2020

14 giờ 00:

Phòng B14 CSC

- Triển khai Kế hoạch và Quyết định thành lập BCH chiến dịch TNTN Hè 2020.

- Phân công nhiệm vụ các Tiểu ban thuộc BCH

31/7/2020

17 giờ 00

Văn phòng ĐTN

Công bố danh sách chính thức các đội hình tham gia chiến dịch trên website trường.

03/8/2020

14 giờ

Phòng y tế (D05)

Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu

(Dành cho các trưởng nhóm sinh viên)

04/8/2020

7 giờ 30

Hội trường CSC

Tập huấn kỹ năng sống và kỹ năng viết báo cáo cho các đội hình tình nguyện

06/8/2020

18 giờ 00

Hội trường CSC

Chương trình văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện”

07/8/2020

07 giờ 00

Hội trường CSC

Lễ ra quân các đội hình chuyên về địa phương

Dự kiến

04/9/2020

15giờ 00,

Giảng đường

Cơ sở Ấp Bắc

Lễ Tổng kết, khen thưởng các đội hình.

 

V. ĐỊA BÀN, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ SỐ LƯỢNG TÌNH NGUYỆN VIÊN

Tổng số tình nguyện viên tham gia: 15 viên chức và 440 sinh viên (chia làm 03 đợt tương ứng vào các ngày 07 - 09/8/2020; 14 - 16/8/2020 và 21 - 23/8/2020.

1. Tuần thứ nhất (Thời gian từ ngày 07 - 09/8/2020).

a. Đội hình xây dựng nhà: Liên chi đoàn Khoa Kỹ Thuật – Công nghệ

Địa bàn

Số lượng

20 TNV

Nội dung công tác

Huyện/
Thị xã

Xã/Thị trấn

Tân Phú Đông

Tân Phú

10

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa,
nhà tình bạn, nhà nhân ái

Phú Tân

10

   
 

b. Đội hình xây dựng nông thôn mới: Tất cả các khoa có sinh viên

Hỗ trợ các gia đình chính sách, các công trình công cộng; phát quang bụi rậm, khai thông dòng chảy; sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn…

Huyện/

Thị xã

Địa bàn

Số lượng

60 TNV

Liên chi đoàn Khoa

Tân Phú Đông

Tân Thới

20

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

Tân Thạnh

10

Khoa Kinh tế - Luật

Tân Phú

05

Khoa Sư phạm – Xã hội nhân văn

Phú Thạnh

10

Khoa Kinh tế - Luật

Phú Đông

15

Khoa Sư phạm – Xã hội nhân văn

 

c. Đội hình Mizuiku - Vẽ tranh sơn tường: Tất cả các khoa có sinh viên

Tiến hành vẽ tranh sơn tường chủ đề "Em yêu nước sạch" cho 5 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Ra quân từ ngày 7 cho đến khi hoàn thành).

Địa bàn (tỉnh)

Số lượng TNV

Nội dung công tác

Bến Tre

10

Vẽ tranh sơn tường

2. Tuần thứ hai (Thời gian từ ngày 14 - 16/8/2020).

a. Đội hình chuyển giao khoa học công nghệ:  Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực thẩm

 

Địa bàn

Số lượng

20 TNV

Nội dung công tác

Huyện/
Thị xã

Xã/Thị trấn

Chợ Gạo

Trung Hòa

5

Hỗ trợ viên chức nhà trường hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác nông nghiệp

Mỹ Tịnh An

5

Tân Thuận Bình

5

Hòa Định

5

 

  b. Đội hình xây dựng nông thôn mới: Tất cả các khoa đào tạo có sinh viên

Hỗ trợ các gia đình chính sách, các công trình công cộng; phát quang bụi rậm, khai thông dòng chảy; sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn…

Huyện/

Thị xã

Địa bàn

Số lượng

60 TNV

Liên chi đoàn Khoa

Chợ Gạo

Trung Hòa

15

Khoa Kinh tế - Luật

Mỹ Tịnh An

15

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Tân Thuận Bình

15

Khoa Sư Phạm- Xã hội nhân văn

Hòa Định

15

Kinh tế - Luật (5 tình nguyện viên)

Khoa KT - CN (5 tình nguyện viên)

Khoa SP - XHNV (5 tình nguyện viên)

 

c. Đội hình dạy Tiếng Anh: Tất cả các khoa đào tạo có sinh viên

Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5 (Từ ngày 14 đến 30/8/2020).

 

Địa bàn (xã, huyện)

Số lượng TNV

Nội dung công tác

Trung An, Châu Thành

10

Dạy tiếng Anh

3. Tuần thứ Ba ( Thời gian từ ngày 21 - 23/8/2020).

  Đội hình xây dựng nông thôn mới: Tất cả các khoa đào tạo có sinh viên

Hỗ trợ các gia đình chính sách, các công trình công cộng; phát quang bụi rậm, khai thông dòng chảy; sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn…

Huyện/

Thị xã

Địa bàn

Số lượng

60 TNV

Liên chi đoàn Khoa

Cái Bè

An Cư

20

Khoa Kinh tế - Luật

Hòa Khánh

20

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Thiện Trí

20

Khoa Sư Phạm- Xã hội nhân văn

Đông Hòa Hiệp

20

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

 

4. Công trình thanh niên tại Trường – Ngày chủ nhật xanh

Thực hiện vệ sinh khuôn viên trường học, trồng cây xanh theo vị trí được phân công,…

Huyện/

Thị xã

Thời gian

Số lượng

240 TNV

Liên chi đoàn Khoa

Cơ sở

Thân Cửu Nghĩa

Ngày 09/8/2020

60

Mỗi liên chi đoàn Khoa trực thuộc huy động tối thiểu 15 tình nguyện viên để tham gia công trình thanh niên tại trường.

Ngày 16/8/2020

60

Ngày 23/8/2020

60

Ngày 30/8/2020

60

 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

a) Khen thưởng đối với cá nhân

Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè’2020 Trường Đại học Tiền Giang công nhận và đề nghị khen thưởng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang.

- Bằng khen của Tỉnh Đoàn Tiền Giang.

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang: 05 % quân số đội hình.

- Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang: 20% quân số đội hình.

- Giấy khen của BCH Hội sinh viên Trường Đại học Tiền Giang: 20% quân số đội hình.

Tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ và không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào được Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp “Giấy Chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020”.

b) Khen thưởng đối với tập thể

Thường trực Ban Chỉ huy Chiến dịch bình xét và đề nghị xét tặng:

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang

- Bằng khen của Tỉnh Đoàn Tiền Giang

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang

- Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang. 

2. Kỷ luật

- Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2020 phải tuyệt đối chấp hành: Nội quy chiến dịch; sự phân công, điều động của Ban Chỉ huy và Trưởng đoàn Thanh niên tình nguyện.

- Tình nguyện viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng bị xem xét xử lý theo Quy chế sinh viên.

VII. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH

1. Nhiệm vụ của các Tiểu ban chuyên môn

Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè’ 2020 được tổ chức thành các Tiểu ban với tên gọi và nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Tiểu ban tiền trạm

- Trưởng tiểu ban: Thầy  Lê Tiến Dũng

- Phó trưởng tiểu ban: Thầy Lê Quốc Việt

- Thành viên: Thầy Võ Văn Sơn

*Nhiệm vụ

- Thực hiện đi tiền trạm, khảo sát nhu cầu công việc của địa phương, bàn bạc thống nhất với BCH địa phương về nội dung thực hiện, chổ ăn, ở của tình nguyện viên để xây dựng kế hoạch chi tiết;

- Đề xuất với Thường trực Ban chỉ huy bổ nhiệm viên chức phụ trách khu vực, trưởng đoàn và viên chức hỗ trợ công tác chuyên môn.

- Đề xuất mua sắm, trang bị các vật tư, dụng cụ và trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác;

- Tiến hành đi thăm hỏi, kiểm tra, đôn đốc các đội hình tình nguyện thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

b) Tiểu ban chuyên môn

- Trưởng tiểu ban: Ông Nguyễn Minh Quân

- Phó trưởng tiểu ban: Phạm Thị Minh Hoàng

- Thành viên:

Ông Nguyễn Ngọc Khánh

Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế - Luật

Ông Nguyễn Thanh Nguyên

Bí thư Đoàn Khoa KT - CN

Ông Phùng Quang Thái

Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm - XHNV

* Nhiệm vụ

- Biên soạn tài liệu tập huấn tình nguyện viên, nội quy chiến dịch.

- Soạn thảo chương trình chi tiết lễ ra quân, lễ tổng kết;

- Tập luyện 03 tiết mục văn nghệ biểu diễn tại lễ ra quân và tổng kết;

- Đề xuất mời giảng viên chuyên môn tập huấn cho đội hình;

- Mời giảng viên Tổ tâm lý khoa Sư phạm tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho các tình nguyện viên;

- Tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt tập thể cho tình nguyện viên;

- Mời cán bộ y tế trường tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu khi bị tai nạn lao động, phòng chống các dịch bệnh mùa mưa,…

- Phối hợp với Tiểu ban tiền trạm đề xuất mua sắm, trang bị các vật tư, dụng cụ và trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác;

- Hỗ trợ chuyên môn cho các đội hình chuyên tham gia Hội thi văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện”

c) Tiểu ban Hậu cần, thi đua khen thưởng và tuyên truyền

Trưởng tiểu ban: Lê Thị Tân                      

Phó trưởng tiểu ban: Ông Lê Quốc Việt, Ông Võ Văn Sơn

Thành viên:

 Lê Thị Hoàng Oanh

Ủy viên BCH Đoàn trường

Ông Nguyễn Ngọc Khánh

Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế - Luật

Bà  Phạm Thị Minh Hoàng

Bí thư Đoàn Khoa NN&CNTP

Ông Phùng Quang Thái

Bí thư Đoàn Khoa SP - XHNV

Ông Nguyễn Thanh Nguyên

Bí thư Đoàn Khoa KT - CN

Ông Châu Minh Nhựt

Ủy viên BCH Đoàn trường

Ông Đoàn Chí Trung

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Đặng Thị Thúy An

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Lê Quang Huy

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV  Đỗ Quang Huynh

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Võ Thị Hồng Nhung

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Lê Minh Trung

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Nguyễn Thanh Tuấn

Ủy viên BCH Đoàn trường

SV Lê Chí Vỹ

Ủy viên BCH Đoàn trường

* Nhiệm vụ

- Phối hợp Tiểu ban tiền trạm, Tiểu ban chuyên môn dự trù kinh phí, tạm ứng, thực hiện thanh quyết toán chi phí tổ chức chiến dịch theo đúng quy định;

- Soạn thảo thư mời đại biểu dự lễ ra quân, lễ tổng kết;

- Tham mưu cho BCH chiến dịch các hình thức huy động nguồn lực, vận động tài trợ; Làm đầu mối tiếp nhận tài trợ cho chiến dịch;

- Huy động lực lượng tham gia công tác hỗ trợ cơ sở vật chất, lễ tân, trật tự tại Lễ ra quân, Lễ tổng kết chiến dịch và chương trình văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện”.

- Phân bổ tài liệu, đồng phục, kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm cho các đội hình tình nguyện;

- Thuê xe đưa đón các đoàn tình nguyện về các địa phương;

- Phối hợp với bộ phận y tế dự trù và cấp phát các loại thuốc y tế thông thường cho các đội hình tình nguyện;

- In Giấy chứng nhận, Giấy khen, Thư cảm ơn các nhà tài trợ cho chiến dịch;

- Đưa tin, bài, phóng sự, ghi hình tư liệu hoạt động chiến dịch trên hệ thống phát thanh, website trường và báo đài;

- Phối hợp với Tiểu ban chuyên môn tuyên tuyền và vận động chiến sĩ tham gia cuộc thi sáng tác clip “Nhật ký chiến dịch” (mỗi đội hình tại 1 địa phương có ít nhất 01 clip dự thi).

- Phối hợp với Tiểu ban tiền trạm ghi nhận thành tích, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

2. Nhiệm vụ của các đơn vị hữu quan trong nhà trường

a) Phòng Tổ chức hành chính

- Thực hiện cấp công lệnh cho viên chức trường được điều động tham gia chiến dịch.

- Trên cơ sở đề xuất của Thường trực Ban chỉ huy, tham mưu cho Hiệu trưởng khen thưởng các viên chức cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc khi tham gia chiến dịch.

b) Phòng Công tác sinh viên

- Thực hiện tính điểm rèn luyện cho sinh viên tình nguyện theo “Khung đánh giá điểm rèn luyện sinh viên” hiện hành;

- Trên cơ sở đề xuất của Thường trực Ban chỉ huy, tham mưu cho Hiệu trưởng khen thưởng sinh viên cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc khi tham gia chiến dịch;

- Đề xuất Hiệu trưởng phê bình, kỷ luật các cá nhân, tập thể không chấp hành nội quy, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang.

c) Phòng Quản trị thiết bị

- Chuẩn bị hội trường cơ sở chính để làm lễ ra quân và tổng kết.

- Cử nhân viên treo phông màn và trực hệ thống điện tại Lễ ra quân, tổng kết và chương trình văn nghệ “Sức trẻ tình nguyện” năm 2020.

- Căn cứ vào lịch tiền trạm, lịch kiểm tra của các Tiểu ban; Lịch thăm hỏi, động viên các đội hình tình nguyện của BCH chiến dịch và lãnh đạo nhà trường để bố trí xe phục vụ công tác.

d) Phòng Tài vụ

Căn cứ vào kế hoạch, cử viên chức hướng dẫn lập dự trù kinh phí, thanh quyết toán các mục chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ trường và các khoản phát sinh thực tế không có trong QCCTNB trường

e) Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh

- Vận động các doanh nghiệp và mạnh thường quân ủng hộ cho chiến dịch.

- Phối hợp với các đội hình tình nguyện lồng ghép hoạt động tư vấn tuyển sinh.

f) Trung tâm Thông tin - Thư viện

 Cử viên chức tham gia đưa tin, bài, phóng sự, ghi hình tư liệu hoạt động chiến dịch trên hệ thống phát thanh, website trường.

g) Các khoa có sinh viên

- Phối hợp với Ban chấp hành Đoàn khoa tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia theo số lượng được phân bổ;

- Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm vận động, phân công viên chức của khoa hỗ trợ chuyên môn cho đội hình chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân.

- Vận động viên chức và sinh viên quyên góp, ủng hộ cho chiến dịch.

VIII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO

- Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2020 và các tiểu ban chuyên môn duy trì thông tin liên lạc 24/24 trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

- Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin của Ban Chỉ huy chiến qua cổng thông tin điện tử của trường: www.tgu.edu.vn.

- Công tác thông tin trong thời gian chiến dịch, các đơn vị liên hệ Thường trực Ban chỉ huy như sau:

+ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy: Điện thoại 0938.714.716

+ Email của Thường trực Ban Chỉ huy: letiendung@tgu.edu.vn

IX. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY

Văn phòng thường trực của BCH chiến dịch đặt tại Văn Phòng Đoàn - Hội Trường Đại học Tiền Giang, bao gồm các thành viên:

1. Ông Lê Tiến Dũng: Trưởng Văn phòng

             2. Bà Lê Thị Tân: Thành viên

3. Ông Nguyễn Minh Quân: Thành viên

4. Ông Lê Quốc Việt: Thành viên

* Nhiệm vụ:

- Thay mặt Chỉ huy trưởng liên hệ công tác, giải quyết công việc thuộc phạm vi chiến dịch với BCH chiến dịch các địa phương;

- Xử lý các công việc hằng ngày trong thời gian diễn ra chiến dịch;

- Theo dõi tiến độ triển khai thực hiện công việc của các Tiểu ban, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng các tình huống bất ngờ phát sinh;

- Đề xuất Chỉ huy trưởng và Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ‘2020 Trường Đại học Tiền Giang. Căn cứ Kế hoạch này, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị đồng chí lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, đoàn thể hữu quan chủ động, tích cực phối hợp tổ chức thực hiện thành công chiến dịch./.

 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- TT BCH Chiến dịch TNTN Hè ‘2020 tỉnh TG;                                 

- TT ĐU, BGH Trường ĐHTG;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- BCH Chiến dịch TNTN Hè ‘2020 Trường ĐHTG;                                   

- Các đơn vị trực thuộc trường;                                     

- Các đoàn thể: CĐ, ĐTN, HSV, CCB;

- Lưu VT, VPĐTN.                                                                                 

Đoàn thanh niên