.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 1 - Hội thảo khoa học cấp Tỉnh năm 2021

22-02-2021

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH NĂM 2021

“Mô hình quản trị đại học ở Trường Đại học Tiền Giang đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng tự chủ đại học lần thứ hai”

Nhằm mục đích tạo ra diễn đàn để Trường Đại học Tiền Giang giao lưu, trao đổi học thuật trong lĩnh vực Khoa học giáo dục và Quản trị đại học; học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và tự chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục trong cả nước và hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình quản trị đại học cho các trường đại học trong bối cảnh tự chủ, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2021, với chủ đề: “Mô hình quản trị đại học ở Trường Đại học Tiền Giang đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng tự chủ đại học lần thứ hai”.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài và tham dự Hội thảo này. Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung của Hội thảo:

- Tự chủ đại học và mô hình quản trị trường đại học theo hướng tự chủ đại học từ lý thuyết đến thực tiễn;

- Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học; Mối quan hệ giữa trường đại học với người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có lợi ích liên quan;

- Thực trạng về quản trị đại học tại các trường đại học nói chung và tại các trường đại học địa phương nói riêng trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay; 

- Kinh nghiệm về quản trị đại học tại các trường đại học công lập đã tự chủ và các trường đại học ngoài công lập; Những thách thức trong việc triển khai mô hình quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam hiện nay;

- Mô hình quản trị đại học tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh tự chủ đại học.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 7 giờ 30, ngày 14 tháng 4 năm 2021 (thứ Tư).

- Địa điểm: Phòng B14, CSC, Trường Đại học Tiền Giang

(119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh tiền Giang).

3. Ngôn ngữ: tiếng Việt.

4. Thể lệ viết bài:

Mẫu bài viết bài toàn văn xin vui lòng xem phụ lục đính kèm (tải tại đây). Bài tham luận được gửi bằng file MS-Word qua email về địa chỉ email: tranthanhphong@tgu.edu.vn.

5. Thời gian đăng ký và nộp bài:

- Hạn cuối nộp bài toàn văn                                                       31/3/2021

- Thông báo kết quả phản biện                                                  06/4/2021

- Tác giả gửi lại bản chỉnh sửa và đăng ký tham dự                  10/4/2021

6. Kỷ yếu Hội thảo:

Bài tham luận tham dự được Hội đồng chuyên môn của Hội thảo chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có mã ISBN do NXB Khoa học Kỹ thuật xuất bản. Các bài tham luận có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

7. Liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- TS. Lê Minh Tùng, 0915.567.707, leminhtung@tgu.edu.vn

- TS. Trần Thanh Phong, 093.878.0209, tranthanhphong@tgu.edu.vn

Thông báo của Hội thảo này được đăng tải trên website: www.tgu.edu.vn.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm đến lĩnh vực Khoa học giáo dục và Quản trị đại học tham dự và gửi bài về hội thảo.

Trân trọng kính chào./.

Văn bản đính kèm:

- Thông báo số 79/TB-ĐHTG, ngày 05/02/2021 của Trường Đại học Tiền Giang (xem tại đây).

- Bài báo mẫu (Ms-Word template, tải tại đây).

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :