.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bước 2: Xác nhận thông tin nhập học trực tuyến năm 2021

05-08-2021

Hướng dẫn xử lý không hiển thị biểu mẫu: 

Bước 1. Thí sinh đăng nhập tài khoản Gmail cá nhân tại đây: Đăng nhập Gmail.

Bước 2. Thí sinh truy cập vào đây: Hiển thị biểu mẫu.

Bước 3. Thí sinh hoàn thành các nội dung được hướng dẫn trong biểu mẫu.

Phòng Công tác sinh viên