Chia sẻ

Bộ môn Ngoại ngữ Không Chuyên

03-06-2016

Trích yếu lý lịch giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ Không Chuyên

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học
1 Nguyễn Trung Ngôn Trưởng BM, Giáo viên Thạc sĩ Xem
2 Huỳnh Văn Hữu Phó Trưởng BM, Giáo viên, Tổ trưởng CĐ Thạc sĩ Xem
3 Võ Thị Minh Duệ Giảng viên Cao học Xem
4 Nguyễn Trường Giang Chuyên viên Cử nhân Xem
5 Đoàn Thị Thúy Hằng Giảng viên Thạc sĩ Xem
6 Huỳnh Thị Thanh Nguyên Giảng viên Cử nhân Xem
7 Nguyễn Kim Thảo Giảng viên Thạc sĩ Xem
8 Huỳnh Thị Thanh Trúc Giảng viên Thạc sĩ Xem
9 Nguyễn Thanh Xuân Giảng viên Thạc sĩ Xem
10 Lê Thị Mỹ Xuyên Giảng viên Thạc sĩ Xem
11 Nguyễn Thi Mỹ Hạnh Giảng viên Cao học Xem
12 Trần Thị Nhật Thanh Giảng viên Cao học Xem
13 Võ Thị Bảo Trân Giảng viên Thạc sĩ Xem
14 Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên Thạc sĩ Xem
15 Phạm Thị Thanh Nhàn Giảng viên Thạc sĩ Xem
16 Lương Nguyễn Thụy Linh Giảng viên Thạc sĩ Xem
17 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giảng viên Thạc sĩ Xem

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn