.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ môn Ngoại ngữ Không Chuyên

12-12-2018

Trích yếu lý lịch giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ Không Chuyên

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học 
1 Nguyễn Trung Ngôn                   Trưởng BM Ngoại ngữ Không chuyên, Giảng viên Thạc sĩ           Xem
2 Huỳnh Văn Hữu Phó Trưởng BM, Giảng viên, Tổ trưởng CĐ Thạc sĩ Xem
3 Nguyễn Trường Giang Chuyên viên Cử nhân      Xem
4 Đoàn Thị Thúy Hằng Giảng viên Thạc sĩ Xem
5 Huỳnh Thị Thanh Nguyên Giảng viên Cử nhân      Xem
6 Nguyễn Kim Thảo Giảng viên Thạc sĩ Xem
7 Huỳnh Thị Thanh Trúc Giảng viên Thạc sĩ Xem
8 Nguyễn Thanh Xuân Giảng viên Thạc sĩ Xem
9 Lê Thị Mỹ Xuyên Giảng viên Thạc sĩ Xem
10 Nguyễn Thi Mỹ Hạnh Giảng viên Thạc sĩ Xem
11 Trần Thị Nhật Thanh Giảng viên Thạc sĩ Xem
12 Võ Thị Bảo Trân Giảng viên Thạc sĩ Xem
13 Phạm Thị Thanh Nhàn Giảng viên, Bí thư Đoàn Khoa KHXH&NV Thạc sĩ Xem
14 Lương Nguyễn Thụy Linh                             Giảng viên Thạc sĩ Xem
15 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giảng viên Thạc sĩ Xem

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn