.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Ngành Đại học Văn học và triển vọng nghề nghiệp

31-03-2016

NGÀNH ĐẠI HỌC VĂN HỌC

1. Giới thiệu chung

Ngành Đại học Văn học trực thuộc khoa KHXH&NV của trường Đại học Tiền Giang. Ngành chuyên đào tạo trình độ cử nhân đại học thuộc lĩnh vực Văn học mở rộng. Bên cạnh kiến thức trọng tâm là Văn học, chương trình đào tạo còn cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về lĩnh vực văn hóa, sư phạm, báo chí.

Ngành học Đại học Văn học tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú cả trong và ngoài tỉnh Tiền Giang. Điểm xét tuyển dựa vào 3 tổ hợp môn thi: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý; Ngữ văn - Tiếng Anh - Lịch sử; Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh.

2. Kiến thức, kỹ năng

Chương trình đào tạo nhằm đáp ứng ba nhóm nhu cầu xã hội về kiến thức - kỹ năng sau:

- Nhóm kiến thức - kỹ năng về Văn học – Truyền thông – Quảng bá du lịch: Chương trình đáp ứng nguồn nhân lực cao cho việc phát triển du lịch địa phương Tiền Giang và vùng Tây Nam Bộ, nơi có ưu thế về du lịch xanh, du lịch văn hóa...

- Nhóm kiến thức - kỹ năng về nghiệp vụ giảng dạy và quản lý bộ môn Ngữ văn ở trường trung học: Chương trình theo sát định hướng thay sách Ngữ văn của Bộ GD&ĐT, giảng dạy theo nhóm bộ môn xã hội. Chương trình đáp ứng nguồn giáo viên giảng dạy Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở.

- Nhóm kiến thức - kỹ năng về báo chí; văn hóa – xã hội và nghiên cứu khoa học: Chương trình góp phần đáp ứng nguồn nhân lực về lĩnh vực báo chí, công tác văn hóa – xã hội và nghiên cứu văn học.

3. Những môn học chuyên ngành

    Chương trình đào tạo ngành Đại học Văn học gồm các nhóm học phần thuộc những lĩnh vực sau:

- Văn học Việt Nam và văn học thế giới.

- Ngôn ngữ học; Tiếng Việt; Lý luận văn học.

- Báo chí; Truyền thanh - truyền hình.

- Văn hóa dân gian; Văn hóa - xã hội; Văn phòng.

4. Vị trí việc làm mà người học có thể đảm trách sau khi tốt nghiệp

- Công tác trong lĩnh vực văn hóa - truyền thông: cán bộ chuyên trách văn hóa ở phường – xã, phòng VH-TT; phóng viên báo chí; nhân viên đài phát thanh, đài truyền hình...

- Công tác trong lĩnh vực du lịch, bảo tàng: hướng dẫn viên du lịch, nhân viên viện bảo tàng...

- Công tác ở các trường THPT và THCS, sau khi học thêm học phần Nghiệp vụ sư phạm: giáo viên giảng dạy và quản lý bộ môn Ngữ Văn.

- Tiếp tục học Cao học, làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Ngữ văn.

5. Thông tin khác

     Một số học phần và chuyên đề chuyên sâu sẽ được giảng dạy bởi các giáo sư, tiến sĩ đến từ trường Đại học Sư phạm; trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn