.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

GIẢI PHÁP CỌC ĐẤT XI MĂNG, MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI NỀN ĐƯỜNG

24-02-2017

HUỲNH QUỐC BÌNH

TÓM TẮT

Bài viết này nhằm phân tích ổn định và biến dạng của nền đất yếu dưới nền đường được xử lý bằng cọc đất xi măng để có cái nhìn tổng quát hơn về hiệu quả của việc ứng dụng giải pháp này để xử lý nền đất yếu dưới nền đường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: cọc đất xi măng, nền đường.

ABSTRACT

This article aims to analyze the stability and deformation of soft soil under embankment treated with soil cement piles to have an overview on the effectiveness of this application in order to treat soft ground under the road in the Mekong Delta area.

Keywords: soil cement pile, embankment.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế