.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

GIẤC MƠ TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN ĐÌNH TÚ

27-02-2017

DREAMS IN NGUYEN DINH TU’S NOVELS

NGUYỄN TRỌNG HIẾU[1]

TÓM TẮT

Giấc mơ là một trong những nội dung nghiên cứu quan trọng của Phân tâm học. Giải mã những giấc mơ là cách để ta hiểu rõ hơn tận cùng tâm hồn con người và góp phần tìm hiểu những uẩn khúc trong đời sống tâm linh của con người. Là một trong những nhà văn đương đại Việt Nam có ảnh hưởng từ học thuyết Phân tâm học của S.Freud, trong tiểu thuyết của mình, Nguyễn Đình Tú sử dụng giấc mơ như là phương thức bộc lộ thế giới nội tâm sâu kín, thỏa mãn ham muốn và giải tỏa những ám ảnh của đời sống nhân vật. Nhiều giấc mơ phản ánh trạng thái tinh thần hoang mang, lo lắng, dằn vặt, khiếp đảm của nhân vật mà ở đó có những nỗi đau, sự mất mát hay tội ác ám ảnh. Giấc mơ trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú còn là con đường để nhân vật dần tìm lại mình, bừng tỉnh ra mà chối từ cái ác.

ABSTRACT

Dreams are one of the important research contents of Psychoanalysis. Decoding dreams is the way to understand better the depth of human soul and contribute to understand mysteries in human spiritual life. Being one of Vietnamese contemporary writers and influenced by S.Freud's Psychoanalytic theory, Nguyen Dinh Tu has used dreams as a method to reveal inner feeling world, satisfy desires and relieve obsessions of characters’ life in his novels. Many dreams reflect the characters’ mental state of confusion, anxiety, torment and terror obsessed by sorrows, losses or crimes. Dreams in Nguyen Dinh Tu’s novels are also the way for characters to find themselves, realize and refuse evils.

 

[1] Học viên cao học VHVN khóa 14 - Đại học Quy Nhơn

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế