.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THÔNG SỐ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI NĂNG LƯỢNG ĐIỆN KHÔNG DÂY

27-02-2017

MODEL FOR CALCULATING PARAMETERS OF WIRELESS ELECTRIC ENERGY TRANSFERRING SYSTEM

TRẦN QUỐC CƯỜNG[1]

TRẦN THANH PHONG[2]

TÓM TẮT

Kỹ thuật truyền năng lượng điện không dây cho phép người sử dụng sạc các thiết bị di động một cách tiện dụng tương tự như truyền dữ liệu trong không gian. Bài báo này giới thiệu một hệ thống truyền tải năng lượng không dây dựa trên nguyên lý cộng hưởng từ của cuộn dây và đề xuất mô hình toán học đơn giản để xác định các thông số của hệ thống một cách nhanh chóng và đạt hiệu suất cao.

ABSTRACT

            Wireless Electric Energy Transferring technique which allows users to recharge the portable devices easily is similar to other data transferring process. This paper presents a wireless electric energy transferring system based on coil magnetic resonant and proposes a simple model for identifying parameters of the system quickly and effectively.

Keywords: energy transfer, wireless, magnetic resonance, coil.

 

[1], 2 Khoa Kỹ thuật công nghiệp - Trường Đại học Tiền Giang

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế