.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức & nhân sự

31-10-2019

Giảng viên cơ hữu của khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) hiện nay gồm 40 viên chức. Trong đó, có 04 tiến sĩ, 28 Thạc sĩ, 02 Thạc sĩ-NCS, 06 cử nhân (có 01 cao học chuyên ngành LL&PPGD Tiếng Pháp, 01 cao học chuyên ngành QT DV DL&LH) đã tốt nghiệp ở các Trường danh tiếng trong và ngoài nước: Đại học Sư phạm TP.HCM; Đại học Huế; Đại học Curtin, Đại học Queenlands, Đai học Victoria (Úc); Đại học Inha, Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc)…Khoa đang mời thỉnh giảng 2 tiến sĩ ngoài trường

- Giảng dạy ở các khoa: KHXH&NV, Sư phạm, KT-Luật, Kỹ Thuật 

công nghiệp, Xây dựng, KTNN&CNTP.

- Giảng dạy các học phần: 

+ Tiếng Anh căn bản,

+ Tiếng Pháp không chuyên ngữ,

+ Tiếng Hàn không chuyên ngữ

+ Tiếng Anh chuyên ngữ,

+ Du lịch,

+ Ngữ văn.

A. LÃNH ĐẠO KHOA

1. TS Võ Phúc Châu, Trưởng khoa

- Liên lạc: vpctg@yahoo.com, vophucchau@tgu.edu.vn

- Thành viên Hội đồng Khoa học đào tạo, thành viên Hội đồng Trường, Bí thư chi bộ 14.

- Phụ trách chung.

- Phụ trách công tác Tổ chức – Hành chính; thi đua; cơ sở vật chất; đầu mối xây dựng chương trình đào tạo và mở các lớp VHVL, ngắn hạn;

- Trưởng ban biên tập website cấp Khoa

- Quản lý công tác đào tạo của khoa gồm bốn bộ môn: Ngữ văn và Văn hóa - Du lịch về các mặt sau đây: công tác đào tạo (kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, xây dựng kế hoạch dự giờ, phân công cán bộ giảng dạy theo đúng quy chế, tài liệu giảng dạy,…) , xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần, khảo thí (ngân hàng đề thi, coi thi, chấm thi, lên điểm,…)

2. ThS Hà Danh Hùng, Phó trưởng khoa

Liên lạc: danhhungdhtg@yahoo.com

- Giúp Trưởng khoa quản lý trực tiếp Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

- Quản lý công tác học sinh – sinh viên, Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế; .

- Giúp Trưởng khoa  quản lý công tác đào tạo của khoa gồm bốn bộ môn: Tiếng Anh chuyên ngữ, Ngoại ngữ không chuyên, về các mặt sau đây: công tác đào tạo (kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, xây dựng kế hoạch dự giờ, phân công cán bộ giảng dạy theo đúng quy chế, tài liệu giảng dạy,…) , xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần, khảo thí (ngân hàng đề thi, coi thi, chấm thi, lên điểm,…)

- Thực tập của SV.

B. VĂN PHÒNG KHOA

1. ThS Nguyễn Tấn Linh, Tổ trưởng

          - Liên lạc: nguyentanlinh@tgu.edu.vn

          - Giảng dạy các học phần tin học ứng dụng ngành Tiếng Anh, Du lịch, Văn học do Khoa quản lý

          - Công tác học sinh sinh viên

          - Lập thời khóa biểu các học phần thuộc BM Tiếng Anh chuyên ngữ

          - Điểm rèn luyện

          - Công tác nghiên cứu khoa học của khoa

          - Thư ký Hội đồng thi của khoa

          - Hỗ trợ lãnh đạo về đăng tải trang tin trên Website của khoa

2. Ths Nguyễn Thanh Sang, chuyên viên

          -  Liên lạc: nguyenthanhsang@tgu.edu.vn

          - Giảng dạy các học phần Tin học ứng dụng ngành Tiếng Anh, Du lịch, Văn học do Khoa quản lý, các học phần thuộc BM Ngoại ngữ không chuyên

          - Lập thời khóa biểu các học phần thuộc BM Ngoại ngữ không chuyên, Văn học, Văn hóa - Du lịch

          - Xử lý và theo dõi xử lý các văn bản trên văn phòng điện tử

          - Tổ trưởng Tổ công đoàn KHXH&NV2

3. CN Nguyễn Thiên Kim, chuyên viên

          - Liên lạc: thienkim_93@yahoo.com, thienkimffl@gmail.com

          - Hành chính, văn thư, lưu trữ

          - Giao nhận bài thi, đề thi với TT.Khảo thí &ĐBCLGD và với giảng viên; thanh toán coi thi, chấm thi,…

          - Thực hiện các báo cáo thường định kỳ: tuần, tháng, quý

          - Nhập điểm các học phần thuộc BM Tiếng Anh chuyên ngữ

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản