.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 51 (Từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2018)

19-08-2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 51

(Từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2018)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

20/8

Dự Lễ viếng và đặt tràng hoa, dâng hương tưởng niệm 154 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 - 20/8/2018)

- Ô. Lê Quang Trí (PHT);

- Ô. Dũng (PGĐ TTQHDN&TVTS).

 

07h00

Thị xã

Gò Công

 

Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2018.

- Thành viên theo Quyết định số 359/QĐ-ĐHTG ngày 13/6/2018.

- Ô. Hiền (PTP.QLĐT).

7h30

Phòng B.14

 

Ô.  Võ Ngọc Hà

Tham dự họp Hội đồng tuyển chọn đào tạo nhân lực theo địa chỉ sử dụng năm 2018.

Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

14h00

Phòng họp lầu 1  Khu nhà làm việc của TT UBND tỉnh

 

Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT khóa 7.

- Ô. Lê Hữu Hải (PHT);

- Ô. Lê Minh Tùng (PHT);

- Ô. Lê Quang Trí (PHT);

- Ô. Cường (PTTPC);

- Ô. Long, Bà Linh, Ô. Trung

(TT.KT& ĐBCLGD);

- Ô. Hiếu (K.CNTT);

- Ô. Hiền (PTPQLĐT);

- Ô.Tài. Bà Tú (TT.NN-TH)

15h30

Phòng A104

Ô.  Võ Ngọc Hà

BA

21/8

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h

Phòng tiếp dân

 

Tham dự họp phổ biến, quán triệt nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính Phủ.

Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

08h00

Hội trường Lầu, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Quận 12 TPHCM

 

Họp bàn kế hoạch tham gia Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần XX năm 2018.

- Ô.Dũng (BT.Đoàn trường);

- Ô. Quân (CT. HSV);

- Ô. Tín (TP. Tài vụ);

- Bà. Xuyến  (GĐ .TT. TT.-TV);

- Ô. Châu ((TK. K.KHXH&NV);

- Ô. Thịnh (TK. Sư phạm);

- Ô. Vũ  (TK. KTCN);

- Ô. Vượng (TK. Kinh tế-Luật).

- Bà Loan (PTK. NN&CNTP).

- Ô. Thi; Ô. Phong (P.QLKHCN& HTQT);

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

22/8

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp ĐH KHCT 14

- Giảng viên BM KHCT;

- SV lớp ĐH KHCT 14

07h00

Phòng B120

CS TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Họp mở thầu các gói thầu “Thiết bị Khoa NN & CNTP” và gói thầu “Thiết bị Khoa KTCN”.

Theo QĐ số 379/QĐ-ĐHTG và QĐ số 381/QĐ-ĐHTG ngày 22/6/2018.

08h00

Phòng A105

 

Ô. Lê Quang Trí

Tiếp Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy

- Chi ủy Chi bộ 13

- Thành phần Đoàn Giám sát theo QĐ số 25-QĐ/UBKT ngày 28/6/2018 của UBKT ĐU

08h00

Phòng A104

Ô.  Lê Minh Tùng

Họp Tổ tư vấn tiếp nhận phần mềm

- Theo Quyết định số 716/QĐ-ĐHTG ngày 07/11/2017.

- Ô. Bình (TP TCHC).

13h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Nghiên cứu quy trình chế biến trà từ quả mãng cầu xiêm (Annona muricata)”

- Bà Phượng, Bà Hạnh, Bà Hồng, Ô. Tặng (K.NN&CNTP);

-Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

15h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM

23/8

Tham dự Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 (01 ngày)

Ô. Lê Hữu Hải-Phó Hiệu trưởng

Khách sạn

Mê Kông

 TP Mỹ Tho

 

Họp thảo luận liên quan đến nội dung đề tài NCKH: “Xây dựng và triển khai hệ thống ảo hóa máy chủ trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây tại Trường Đại học Tiền Giang”.

- ĐD Phòng Tài vụ;

- Ô. Hiếu (TK.CNTT);

- Ô. Thi, Ô. Viên (P.QT-TB);

- Ô. Thi, Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT);

 

8h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Họp Ban Tổ chức Hội nghị “Sơ kết, đánh giá công tác thí điểm xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận theo chuẩn CDIO”.

Thành viên theo Kế hoạch số 598/KH-ĐHTG 14/8/2018

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU

24/8

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP TCHC).

07h30-09h

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ban Thường vụ Đảng ủy

09h00

Phòng A105

Họp Đảng ủy

- Ban Chấp hành Đảng bộ

14h00

Phòng B14

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

 

  1. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00, ngày 20/8/2018 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Tổ chức tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc, Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang trong thanh niên tại một số địa bàn trong tỉnh, năm 2018; TP: Theo Thư mời; TG: 18h00 ngày 20/8/2018; ĐĐ: Giảng đường cơ sở chính.
  3. Họp Ban Thường vụ Đoàn trường; TP: UV BTV; TG: 15h00 ngày 21/8/2018 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.
  4. Dự họp thông báo kết quả xem xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với CB, CC thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; TP: Ô. Bình (TP TCHC); TG: 07h30 ngày 22/8/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng Truyền thống, Sở Nội vụ tỉnh TG.
  5. Chiến sĩ tự vệ cơ quan tham dự huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2018 (Thành viên theo Kế hoạch số 10/KH-BCHQS), TG: Từ ngày 22-24/8/2018; ĐĐ: Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Mỹ Tho.

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.