.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 24/12 đến ngày 30/12/2018)

23-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 17

(Từ ngày 24/12 đến ngày 30/12/2018)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

24/12

Họp xét nâng bậc lương thường xuyên, PCTN đợt 2 năm 2018, nâng bậc lương trước thời hạn.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự họp trao đổi việc thu học phí đào tạo Lý luận Chính trị

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

 

13h30

Hội trường BTC Tỉnh ủy

 

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà;

- Đảng viên Chi bộ 1;

14h00

Phòng A104

Cở sở chính

 

BA

25/12

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng -  Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

Ô. Võ Ngọc Hà

Nghiệm thu phần mềm giai đoạn 1

- Trưởng các đơn vị;

- Tổ Tư vấn đánh giá phần mềm

 

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Làm việc với Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường ĐHCT

09h30

Phòng B14

Họp thống nhất chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 và góp ý Dự thảo Đề án tuyển sinh năm 2019

Thành viên Hội đồng tuyển sinh năm 2018 theo  Quyết định số 359 /QĐ-ĐHTG ngày 13/6/2018

14h00

Phòng B14

 

26/12

Hội nghị đại biểu CBCCVC năm học 2018-2019.

- Bí thư Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư ĐTN;

- Chủ tịch Hội CCB;

- Trưởng ban TTND;

- Trưởng ban Nữ công;

- Đại biểu được HNCB, CC, VC các đơn vị bầu chọn;

07h30

Giảng đường Cơ sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Tham dự chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2018

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

 

13h30

Trường ĐH Mở TP.HCM

 

NĂM 27/12

Học tập bồi dưỡng cập nhật kiến thức

Toàn thể đảng viên Đảng bộ trường

Giảng đường Cơ sở chính

07h30

 

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU

28/12

Học tập bồi dưỡng cập nhật kiến thức

Toàn thể đảng viên Đảng bộ trường

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

 

  1.  Dự Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; TP: Ô. Bình (TP - TCHC); TG: 07h30 ngày 24/12/2018 (thứ Hai); ĐĐ; Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh.
  2. Họp Ban Tư vấn, Ban thư ký v/v thống nhất các phụ lục hướng dẫn xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra; TP: Ban Tư vấn, Ban Thư ký theo QĐ số 624/QĐ-ĐHTG ngày 02/11/2018 gồm; Ô. Thịnh (S.SP), Ô. Hiền, Bà Phương (P.QLĐT), Ô. Hiệp, Bà Thiên Trang (CNTT), Bà Vân Phượng, Bà Trang Minh (K. NN&CNTP), Ô. Vũ Ý (KKHTN), Bà Thanh Trang (P.QLKHCN&HTQT); TG; 14h00 ngày ngày 24/12/2018 (thứ Hai); ĐĐ; Phòng B14.
  3. Họp BCH Hội sinh viên đánh giá đảng viên năm 2018; TP: BCH HSV trường (các đồng chí là đảng viên); TG: 16h00 ngày 24/12/2018 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  4.  Học tập bồi dưỡng cập nhật kiến thức; TP: BCH Đảng bộ (trừ các đồng chí đã học); TG: 07h30 ngày 25/12 và chiều 13h30 ngày 26/12; ĐĐ: Trường Chính trị Tiền Giang.
  5. Dự Hội nghị tổng kết phong trào CN, VC, LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2019; TP: Ô. Bình (Chủ tịch Công đoàn) TG: 07h30 ngày 28/12/2018 (thứ Sáu); ĐĐ; Hội trường LĐLĐ tỉnh.

 

Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.