.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang hỗ trợ Trường Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc thực hiện chương trình tình nguyện vì cộng đồng tại tỉnh Tiền Giang năm 2018

06-01-2019

Căn cứ vào bản ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang và Trung tâm Giáo dục xã hội đa văn hóa toàn cầu, Trường Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc và được sự cho phép của UBND tỉnh Tiền Giang, Trường Đại học Tiền Giang tiếp tục hỗ trợ Trường Đại học Quốc gia Changwon thực hiện chương trình tình nguyện vì cộng đồng từ ngày 26/12/2018 đến ngày 02/01/2019 tại xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.


Lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ và sinh viên Trường ĐHQG Changwon, Hàn Quốc và Trường Đại học Tiền Giang.

Tham gia chương trình lần này có 03 cán bộ và 29 sinh viên Trường Đại học quốc gia Changwon, Hàn Quốc cùng với các cán bộ và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Các nội dung thực hiện bao gồm: Tìm hiểu về lịch sử, kinh tế và văn hóa địa phương, trải nghiệm văn hóa nông thôn, cùng ăn, cùng ở và cùng làm với người dân địa phương, thực hiện các hoạt động giao lưu với học sinh tiểu học, giao lưu văn nghệ và ẩm thực Việt - Hàn… Đặc biệt, các sinh viên Hàn Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng 07 nhà vệ sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng số tiền là 84 triệu đồng (12 triệu đồng/nhà vệ sinh).

Đây là năm thứ 5 Trường Đại học Tiền Giang hỗ trợ Trường Đại học Quốc gia Changwon, Hàn Quốc thực hiện chương trình tình nguyện vì cộng đồng tại các địa phương còn gặp khó khăn của tỉnh Tiền Giang. Chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân địa phương cũng như thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Sinh viên Hàn Quốc và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang cùng hỗ trợ người dân địa phương xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Quốc Thịnh