.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019)

18-02-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 25

(Từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019)

 

HAI

18/02

 

 

 

     

THỨ 

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BA

19/02

Họp thống nhất gói thầu trang thiết bị Trung tâm Thông tin Thư viện

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo phòng QTTB;

- Lãnh đạo TT TTTV;

14h00

Phòng A105

 

20/02

Trực tiếp công dân

Ông Lê Minh Tùng -  Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Dự họp trao đổi, cung cấp thông tin về việc hợp tác với tổ chức New Zoo xây dựng dự án công viên động vật hoang dã tại khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

08h00

Phòng họp Sở Ngoại vụ

 

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ

Trưởng đơn vị thuộc Khối

08h00

Phòng A104

Ông Lê Quang Trí

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Tương tác của hệ neo gia cường tấm CFRP đến ứng xử cắt dầm bê tông ứng suất trước được gia cường tấm CFRP”

- Ô. Chiêu, Ô. Điền (K.KTXD);

- Ô. Phong (TP.QTTB);

- Ô. Thi, Ô. Phong  (P.QLKHCN&HTQT)

8h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

Trưởng đơn vị thuộc Khối

13h30

Phòng B.243

TCN

Ông Lê Hữu Hải

NĂM 21/02

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái thanh long ruột đỏ và sim rừng”

-  Bà  Phượng, Bà Hoàng, Bà Hạnh, Ô. Tặng (K.NN&CNTP);

-  Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp khối QLKH, Thông tin thư viện và Đảm bảo chất lượng

Trưởng đơn vị thuộc Khối

08h00

Phòng A104

Ông Lê Minh Tùng

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm máy đúc trụ hàng rào bê tông ly tâm”

- Ô. Phương, Ô. Hiếu, Ô. Huy, Ô. Dũ, Ô Hiệp (K.KTCN);

- Ô. Phong  (P.QLKHCN&HTQT)

13h30-15h00

Phòng A104

Họp xét duyệt đề tài NCKH SV “Nghiên cứu, chết tạo mô hình máy phát điện gió trục đứng”

- Ô. Vũ, Ô. Hùng, Ô. Thanh, Ô. Duy, (K.KTCN);

- Ô. Phong  (P.QLKHCN&HTQT)

15h00

Phòng A104

SÁU

22/02

Họp xét duyệt đề tài NCKH “Nghiên cứu tính khả thi hệ thống điện mặt trời nối lưới”

- Ô. Vũ, Ô. Phương, Ô. Tin, Ô. Hùng, Bà Vân (K.KTCN);

-  Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

7h30-9h00

Phòng A.104

Ô. Lê Minh Tùng

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

 

  1. Làm việc với Cty ESUHAI - CN Tiền Giang; TP: TT QHDN & TVTS; TG: 14h00, ngày 18/02/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.
  2. Họp BCH Đoàn trường; TP: UV BCH; TG: 15h00, ngày 19/02/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng họp B14.
  3.  Họp xét duyệt đề tài NCKH “Các yếu tố marketing nội bộ tác động đến sự gắn kết của người lao động tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”; TP: Ô.Vượng, Ô. Phong, Bà Phượng, Bà Nhạn, Bà Nhung (K.KT-L); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).  TG: 7h30-9h00 ngày 19/02/2019 (Thứ Ba); ĐĐ: Phòng họp A104.
  4. Họp xét duyệt đề tài NCKH “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của các ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Mỹ tho tỉnh Tiền Giang”; TP: Ô.Vượng, Ô. Tuấn, Ô. Khôi, Bà Thoa, Bà Vẫn (K.KT-L); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).  TG: 9h00 ngày 19/02/2019 (Thứ Ba); ĐĐ: Phòng họp A104.
  5. Họp xét duyệt đề tài NCKH “Các yếu tố tác động đến ý định quay trở lại của du khách - Trường hợp điểm đến Tiền Giang”; TP: Ô.Vượng, Bà Nhạn, Bà Khánh (K.KT-L); Bà Đoan, Bà Thắm (K.KHXH&NV); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).  TG: 14h00 ngày 19/02/2019 (Thứ Ba); ĐĐ: Phòng họp A104.
  6. Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 14h00, ngày 20/02/2019 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp A105.
  7. Họp BCH Hội Sinh viên; TP: UV BCH; TG: 17h00, ngày 20/02/2019(thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp A105.
  8. Họp xét duyệt đề tài NCKH SV “Thiết kế mô hình hệ thống điện mặt trời công suất nhỏ”; TP: Ô.Vũ, Ô. Phương, Ô. Cường, Ô. Duy, Bà Vân (K.KTCN); Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT).  TG: 9h00 ngày 22/02/2019 (Thứ Sáu); ĐĐ: Phòng họp A.104.

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.