.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019

10-03-2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên tiểu học (hạng IV) dạy trường khuyết tật (ngành Giáo dục đặc biệt): 01 giáo viên.

– Giáo viên dạy THPT (hạng III): 71 giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ 07h30 ngày 01/03/2019 đến 17h00 ngày 30/03/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An. 


 

VĨNH SƠN