.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

28-03-2019

Ngày 26/3/2019, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức Sở Công Thương năm 2019, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng:

* Chỉ tiêu tuyển dụng 06 vị trí cho đơn vị Trung tâm xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương, như sau:

– Phòng Huấn luyện và thông tin: 01 vị trí chuyên viên tư vấn pháp luật doanh nghiệp. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Luật, chuyên ngành: Luật tư pháp, Luật hành chính.

– Phòng Hành chính tổng hợp: 01 vị trí chuyên viên thực hiện công tác thủ quỹ.Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế.

– Phòng Thương mại điện tử: 01 vị trí chuyên viên phụ trách thương mại điện tử. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông

– Phòng Xúc tiến Thương mại và Hỗ trợ: 03 vị trí chuyên viên

Vị trí 01: chuyên viên phụ trách chính sách về lĩnh vực xúc tiến thương mại ở trong và ngoài nước. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Anh văn.

Vị trí 02: chuyên viên phụ trách liên quan đến lĩnh vực hội chợ: Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Vị trí 03: chuyên viên phụ trách nghiên cứu thị trường; hướng dẫn, thông tin cho doanh nghiệp. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

2. Đối tượng tham gia dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện và các thông tin tuyển dụng: Theo Kế hoạch số 351/KH-SCT ngày 04/3/2019 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng viên chức Sở Công Thương năm 2019.

3. Hồ sơ dự tuyển gồm

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) (Các ứng viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang).

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày ra Thông báo được ban hành.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang (Số 01, đường Thống Nhất, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại: 02933.878.891), trong giờ hành chính.

– Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến trong tháng 5/2019 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến người dự tuyển sau khi danh sách dự tuyển được phê duyệt).

5. Lệ phí dự tuyển

Ứng viên dự tuyển phải nộp lệ phí theo quy định. Mức thu: 500.000 đồng/hồ sơ dự tuyển (nộp tiền mặt tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang).

Thông báo được thông tin trên Báo Hậu Giang; Trang thông tin điện tử Sở Công Thương (http://socongthuong.haugiang.gov.vn) và được niêm yết công khai tại bảng thông báo của Sở Công Thương.

(Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển và Kế hoạch số 351/KH-SCT ngày 04/3/2019 của  Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang được đăng tải tại http://socongthuong.haugiang.gov.vn).

VĨNH SƠN