.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tài liệu Hội thi viên chức, sinh viên TGU học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

08-04-2019

Hội thi “Viên chức, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần 7, năm 2019 được tổ chức dưới hình thức 02 cuộc thi:

- Cuộc thi “Viên chức Trường Đại học Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho khối viên chức (gồm cá nhân và đội tuyển) được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại các phòng máy do Ban tổ chức bố trí.

- Cuộc thi “Olympic sinh viên Trường Đại học Tiền Giang với các môn khoa học Mác - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho khối sinh viên (gồm cá nhân và đội tuyển) được tổ chức dưới hình thức kết hợp giữa thi trắc nghiệm trên mạng máy tính tại các phòng máy do Ban tổ chức bố trí và thi diễn nghệ thuật.

Vòng loại cuộc thi sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 22/4 song song tại các phòng máy ở cơ sở Thân Cửu Nghĩa và phòng máy tại Cơ sở chính.

Mỗi khoa tối thiểu có 35% sinh viên tham gia cuộc thi.

>> Kế hoạch cuộc thi

1. TÀI LIỆU DÀNH CHO KHỐI SINH VIÊN

- Nội dung tài liệu Hội thi

- Chỉ thị 05

- Thân Thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh

- Điều lệ Đoàn Khóa XI

- Đề cương tuyên truyền 88 năm Thành lập Đoàn

- Điều lệ Hội Sinh viên 

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên

- 100 câu hỏi đáp về biển đảo

2. TÀI LIỆU DÀNH CHO KHỐI VIÊN CHỨC

- Nội dung tài liệu Hội thi

- Chỉ thị 05

- Nghị quyết TW 4, khóa XII

- Chuyên đề học tập và làm theo Bác

- QĐ 08-TW về trách nhiệm nêu gương

- Tác phẩm di chúc

- Thân Thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh

- Tác phẩm dân vận

- Tác phẩm nâng cao đạo đức Cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

- Nghị quyết số 29 (Nghị quyết TW 8, Khóa XI )

- Luật Giáo dục

BBT