.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 5/2019, kế hoạch công tác tháng 6/2019

28-05-2019

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5/2019

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 54 tên tài liệu chào mừng, kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động (1/5), Ngày sinh nhật Bác (19/5)

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/4 - 20/5/2019: Tổng số lượt đăng nhập: 1.607, tổng tài liệu download: 1.300, upload: 54 tài liệu

- Phục vụ 144 lượt mượn các loại giáo trình, tài liệu tham khảo cho SV các khóa

- Phối hợp Phòng QT-TB thực hiện thủ tục thanh lý tài liệu cũ, không còn giá trị sử dụng

- Phối hợp với Phòng Tài vụ và Công ty TNHH tài liệu trực tuyến VI NA hoàn chỉnh hồ sơ trình BGH tiếp tục ký hợp đồng mua tài khoản sử dụng tài liệu số cho GV và SV phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu  trong nhà trường

- Thực hiện việc kiểm kê tài liệu tại các phòng chức năng của Thư viện

- Tham gia góp ý gói thầu Trang thiết bị Thư viện mới do ĐH Nha Trang giới thiệu.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 37 tin, bài lên website Trường

- Thông tin, tuyên truyền về Hội thi “ VC, SV Trường ĐHTG học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” và cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp 2019

- Phối hợp với các khoa viết bài để quảng bá các ngành tuyển sinh năm 2019

- Phối hợp với Phòng QLKHCN&HTQT góp ý dự thảo kế hoạchTriển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu trên website Trường.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Viên chức và đơn vị tham dự  Hội thi “VC và SV TGU học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Chủ tịch HCM”. Kết quả:

+ Thi cá nhân: đạt giải Khuyến khích

+ Thi đồng đội: đạt giải Nhất

- Cử 4 viên chức tham dự Hội thảo tập huấn chuyên đề “Các dịch vụ thư viện đại học hiện đại” tại Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 5/2019

- Bình bầu thi đua tháng 5/2019

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 5/2019

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 6/2019

- Xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu năm học 2019-2020

- Trưng bày tài liệu Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911), Ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2011)

- Tiếp tục phối hợp với các khoa viết bài để quảng bá các ngành tuyển sinh năm 2019, nhất là các ngành mới, các ngành khó tuyển.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu trên website Trường

- Tiếp tục tiếp nhận tài liệu mới bổ sung, tổ chức biên mục tài liệu và thực hiện thanh quyết toán theo quy định

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm kê tài liệu tại các phòng chức năng của Thư viện

- Tiếp tục phối hợp Phòng QT-TB thực hiện thủ tục thanh lý TL cũ, không còn giá trị sử dụng

- Họp giao ban tháng 06/2019 và họp đơn vị theo KH

- Thông tin, giới thiệu tài liệu mới và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi “ Sinh viên khởi nghiệp 2019”

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải tin, bài lên website Trường.

TT Thông tin - Thư viện