1.Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ dự tuyển:

– Tiêu chuẩn, điều kiện

Người đăng ký (gọi chung là thí sinh) dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

– Hồ sơ dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (theo mẫu đính kèm).

Thí sinh dự tuyển nộp 02 phiếu đăng ký dự tuyển(01 phiếu là bản chính và 01 phiếu là bản pho to) trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận đăng ký; đăng ký dự tuyển vào vị trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký của mình. Nếu thí sinh ghi nội dung thông tin vào phiếu đăng ký không đúng sự thật thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại hồ sơ, lệ phí đã nộp dự tuyển.

Kèm theo phiếu dự tuyển 04 (bốn) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ khi cần thiết của thí sinh dự thi.

2.Số lượng cần tuyển dụng: 04 vị trí, cụ thể sau:

TT Vị trí tuyển dụng Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ Tin học Mã ngạch hoặc Chức danh nghề nghiệp Số lượng cần tuyển dụng
01 Hành chính – tổng hợp Đại học: Công nghệ thông tin; Luật; Hành chính; Kế toán Tương đương A2 Cơ bản 01.003 01
02 Quản lý, theo dõi kế hoạch, phong trào và chính sách hỗ trợ Hợp tác xã Đại học: Quản lý kinh tế; Tài chính- kế hoạch; Kế toán; Kế toán- kiểm toán Tương đương A2 Cơ bản 01.003 01
03 Kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo Đại học: Kế toán; Kế toán- kiểm toán; Luật; Hành chính Tương đương A2 Cơ bản 01.003 01
04 Tư vấn, hỗ trợ tín dụng Đại học: Luật; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Tín dụng Tương đương A2 Cơ bản 01.003 01

(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-SNV, ngày 20/6/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau)

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận đăng ký:

-Thời gian: Từ 8 h ngày 01/7/2019 đến  17 giờ ngày 30/7/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại Văn phòng Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau, số 64, Phan Ngọc Hiển, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

4. Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: Ngày 16/8/2019, đơn vị dự tuyển sẽ niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, tại Văn phòng Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau và đăng trên trang thông tin điện tử: lienminhhtx.camau.gov.vn

5. Sinh hoạt quy chế thi và ôn tập: Ngày 15/8/2019, tại Hội trường Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau.

6. Thời gian tuyển dụng:

– Vòng 1: Từ ngày 02/8 đến ngày 03/8/2019.

– Vòng 2: Từ ngày 20/8 đến ngày 21/8/2019.

7. Nội dung xét tuyển: Thi phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

8. Công bố, niêm yết kết quả trúng tuyển (dự kiến)Ngày 26/8/2019

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau, số 64, Phan Ngọc Hiển, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoặc số điện thoại: 0290 3830 188 để được hướng dẫn./.

VĨNH SƠN (tổng hợp)