.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2019)

05-07-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 45

(Từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

08/7

Tham gia đoàn công tác thăm và làm việc tại Công hòa Ấn Độ và Vương quốc Bhutan do UBKH, CN & MT của Quốc hội tổ chức từ ngày 01/7 đến ngày 09/7/2019

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng, đại biểu Quốc hội

Ấn Độ và Vương Quốc Bhutan

 

BA

09/7

Trực tiếp công dân

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Dự họp Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa IX, hiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 09/7 đến ngày 12/7/2019

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

07h45

Phòng họp số 2

TT Hội nghị tỉnh

 

10/7

Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp ngành KHCT khóa 15 (cả ngày).

Giảng viên BM CNSH&KHCT chuyên ngành KHCT

Sáng 07h30

Chiều 13h30

Phòng B103 TCN

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM 11/7

Họp thẩm định tài liệu giảng dạy “Sơ chế và bảo quản sản phẩm thủy sản”

- Bà Phượng, Ô. Nhân, Ô. Hiếu, Ô. Hùng (K.NN&CNTP)

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

07h30

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp đánh giá viên chức trưởng đơn vị và xét kết quả đánh giá viên chức cấp trường

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị.

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Bà Hằng, Ô. Tú (P.TCHC).

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1 năm 2019

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị .

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Bà Hằng, Bà My (P.TCHC).

15h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU

12/7

 

 

 

 

BẢY

13/7

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

  1. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019 của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin; TP: Lãnh đạo khoa CNTT, giảng viên chuyên ngành và sinh viên; TG: 07h30 ngày 08/9/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Họp nhóm xây dựng website du lịch cho huyện Cái Bè; TP: Bà Vân, Bà Ngân (TT QHDN&TVTS), Bà Tân, Ô. Sơn (TT TTTV), bà Tuyền (K. KT-L), Ô. Huy Long (K. CNTT), Ô. Tuấn (Cty EshuHai); TG: 07h30 ngày 09/7/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.
  3. Họp BCH CĐCS: Xét kết quả thi đua năm học 2018-2019 của các Tổ Công đoàn; TP: Ủy viên Ban Chấp hành; TG: 14h00 ngày 10/7/2019 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp B14.
  4. Họp BCH CĐCS mở rộng; TP: BCH CĐCS và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn; TG: 15h00 ngày 10/7/2019 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp B14.
  5. Họp Phòng TCHC; TP: Toàn thể viên chức Phòng TCHC; TG: 13h30 ngày 11/7/2019 (thứ Năm);
  6. Họp Chi bộ 1; TP: Đảng viên Chi bộ 1; TG: 15h00 ngày 11/7/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp B14.

Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

14/7