.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019)

28-07-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 48

(Từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

29/7

 

 

 

 

BA

30/7

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà,  Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng Tiếp dân

 

Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc;

- Trưởng, Phó đoàn thể trực thuộc;

- Trưởng, Phó Bộ môn thuộc khoa.

07h30 - 08h30

Phòng

 F405-406

 

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch

Hội đồng trường

Tham dự họp lựa chọn màu sơn, màu đá hoa cương và kiểm tra tiến độ thi công xây dựng dự án: Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường ĐHTG; Gói thầu: Thi công xây dựng, nén tĩnh cọc

Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

08h30

Thân Cửu Nghĩa

 

Họp Giao ban tháng 8/2019

- Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

- Bà Hồng Duyên (CV.PTCHC).

08h45

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Thành phần theo Quyết định số 321/QĐ-ĐHTG ngày 31/5/2019

   14h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

31/7

Họp xét công nhận kết quả dự thi cấp CC CNTT cơ bản khóa 15.

Thành viên theo QĐ số 402/QĐ-ĐHTG ngày 15/7/2019 của Trường ĐHTG

07h30

Phòng A104

Ông  Võ Ngọc Hà

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ủy viên Ban Thường vụ

09h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Đảng ủy

- Ban Chấp hành ĐU

14h00

Phòng B14

Ông  Võ Ngọc Hà

NĂM 01/8

Họp thẩm định Tài liệu giảng dạy “Thực hành hệ thống điều khiển tự động”

- Ô. Vũ, Ô. Hùng, Ô. Cường (K.KTCN);

- Ô. Phong, Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

07h30-08h45

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Họp thẩm định Tài liệu giảng dạy “Toán cao cấp C”

- Bà Giang, Ô. Mơ, Ô. Minh, Ô. Long (K.KHTN);

- Ô. Phong (P. QLKHCN&HTQT)

08h45-10h15

Phòng A105

Họp thẩm định Tài liệu giảng dạy “Công nghệ CAD/CAM/CN”

- Ô. Vũ, Ô. Hiếu, Ô. Minh, Ô. Huy, Ô. Liêm (K.KTCN);

- .

10h15

Phòng A105

Tiếp và làm việc với Công ty năng lượng Điện Mặt Trời CET

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị: P. QTTB, P. Tài vụ, Khoa KTCN.

14h00

CS Thân Cửu Nghĩa

Ô. Lê Quang Trí

SÁU

02/8

Họp thống nhất việc hướng dẫn thanh toán vượt giờ năm học 2018 - 2019

- Đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn trực thuộc trường.

- Trưởng Bộ môn, Phó BM (đối với BM không có Trưởng BM);

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

03/8

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

1. Làm việc Chi ủy Chi bộ 15; TP: Bà Nguyệt (Khoa KT-L), Ô. Thịnh (Chủ tịch HĐT), Ô. Lễ ( K NN&CNTP), Chi ủy Chi bộ 15; TG: 08h00 ngày 29/7/2019 (thứ Hai); ĐĐ; Phòng A105.

2. Họp Chi bộ 4; TP; Đảng viên chi bộ 4; TG: 14h00 ngày 29/7/2019 (thứ Hai); ĐĐ: PhòngB413 - Cơ sở Thân Cửu Nghĩa;

3. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Nghiên cứu trồng nấm rơm trên giá thể rơm phối trộn với mùn cưa đã qua sử dụng”; TP: Bà Thanh, Ô. Tất, Bà Ngọc, Bà Hạnh, Ô. Phúc (K.NN&CNTP);  Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT). TG: 7h30 ngày 02/8/2019 (Thứ sáu), Phòng A.105.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

04/8