.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 51 (Từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2019)

17-08-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 50

(Từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

19/8

Tham dự họp triển khai công tác khảo sát, lập KH kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường ĐH, bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghéo bền vững giai đoạn 2016-2018 do UBND tỉnh phối hợp với Kiểm toán Nhà nước khu vực IX tổ chức

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Ô. Tín (TP Tài vụ).

08h00

Phòng họp tầng trệt - Khu nhà làm việc TT UBND tỉnh

 

Học tập kinh nghiệm và nghiên cứu thực tế (từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 24/8/2019).

Thành phần theo Quyết định số 451/QĐ-ĐHTG, ngày05/8/2019 của Trường Đại học Tiền Giang

 

 

BA

20/8

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Tham dự lễ hội Anh hùng dân tộc Trương Định năm 2019

Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

06h30

TX Gò Công

 

Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 

Ô. Lê Hữu Hải,  Phó Hiệu trưởng

07h30

Hội trường Tỉnh ủy

 

Hội nghị Tổng kết thi đua năm học 2018-2019 Khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc trung ương và tỉnh.

-  Đại diện lãnh đạo các trường thuộc Khối thi đua các trường CN,CĐ,ĐH thuộc TW, tỉnh.

- Ô. Bình, Bà Hằng, Ô. Tiếng (P.TCHC).

 

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm và nghiên cứu thực tế (từ ngày 20/8/2019 đến 24/8/2019).

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Ô. Bình (TP.TCHC).

11h30

Đại học Huế

 

21/8

Họp thẩm định Tài liệu giảng dạy “Sinh học đại cương A1”

- Bà Phượng, Bà Thanh  (K.NN&CNTP);

- Bà Nhung (K.KHTN);

- Bà Thư (K.SP);

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

8h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM 22/8

 

 

 

 

SÁU

23/8

 

 

 

 

BẢY

24/8

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC:

1. Tiếp đoàn Khảo sát hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2019; TP: Ô. Bình, Bà Phượng, Bà Điệp, Ô. Trung, Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; TG: 14h00 ngày 19/8/2019 (thứ Hai); ĐĐ; Phòng họp B14.

2. Họp Chi bộ 1; TP: Đảng viên Chi bộ 1; TG: 14h00 ngày 20/8/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

25/8