.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tuyển dụng 145 viên chức năm học 2019-2020

21-08-2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 145 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên THPT: 94 chỉ tiêu.

– Giáo viên THCS: 09 chỉ tiêu.

– Giáo viên tiểu học giáo dục đặc biệt: 04 chỉ tiêu.

– Nhân viên trường học: 38 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/08/2019 đến hết ngày 08/09/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

VĨNH SƠN