.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch thi lần 2 GDQP HK1 năm học 2018-2019 các lớp CĐNN K17-18

24-09-2019

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Ngày thi từ 29-09-2019 đến 29-09-2019
Địa điểm thi: Cơ sở chính (CSC)

 

STT Mã HP Tên môn học Số TC SV/ P.thi Thứ Ngày thi Giờ Đơn vị Địa điểm thi
P. thi thi tổ chức thi
1 12953N Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 19 K31 Chủ Nhật 29-09-19 7:30 TT KT&ĐBCLGD CSC
3 19 K32
3 19 K33
3 19 K34
3 17 K35