.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo v/v cấp tài khoản sử dụng tài liệu số cho sinh viên khóa 19

03-10-2019

Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu (sử dụng tài liệu số) của SV khóa 19, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã phối hợp với Công ty TNHH Tài liệu trực tuyến VINA thực hiện xong việc cấp tài khoản cá nhân cho tất cả sinh viên khóa 19 của các khoa.

           Nay Trung tâm thông báo đến các Khoa, GV cố vấn của lớp, giáo vụ các khoa để thông tin đến tất cả SV khóa 19 đã được cấp tài khoản sử dụng tài liệu số để sử dụng hiệu quả.

          - Địa chỉ trang web truy cập: http://www.thuvienso.tgu.edu.vn

Trong khi sử dụng nếu có lỗi kỹ thuật (không đăng nhập được), SV cần liên hệ với Trung tâm TT-TV qua địa chỉ: tttttv@tgu.edu.vn  để hoàn chỉnh.

          Trân trọng kính chào./.