.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Thông báo v/v triển khai một số vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh hệ VLVH năm 2019

09-10-2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học và cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHTG ngày 05 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 01 tháng 10 năm 2019 về việc xét tuyển đại học các ngành  Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo hình thức vừa làm vừa học năm 2019.

Nay Hội đồng tuyển sinh các ngành đại học theo hình thức vừa làm vừa học năm 2019 của Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến các anh, chị đã đăng ký xét tuyển vào học các ngành  Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo hình thức vừa làm vừa học năm 2019 có mặt  tại Phòng B14 - Cơ sở chính của Trường vào lúc 8h00 ngày 12 tháng 10 năm 2019 để nghe Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Lãnh đạo Khoa chuyên ngành  triển khai một số vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, quy định miễn học, chuyển điểm, tổ chức đào tạo, học phí và các vấn đề tuyển sinh khác.

Rất mong các anh, chị đến tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG