.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 06 bổ sung

09-10-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 06

(Từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

07/10

Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

08h00

Trường CĐ Nông nghiệp Nam bộ

 

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Văn hóa học

 

Thành phần tham dự theo Quyết định số 659/QĐ-ĐHTG ngày 25/9/2019 và Kế hoạch số 710/KH-ĐHTG ngày 24/9/2019

07h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

 

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Văn học

09h30

Phòng họp A104

Họp thành viên Hội đồng và Trưởng ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019

 

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Long (GĐ TTKTĐBCLGD)

14h00

Sở Nội vụ tỉnh

 

BA

08/10

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Toán Ứng dụng

Thành phần tham dự theo Quyết định số 659/QĐ-ĐHTG ngày 25/9/2019 và Kế hoạch số 710/KH-ĐHTG ngày 24/9/2019

13h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Hệ thống thông tin

15h30

Phòng họp A104

09/10

Họp Khối Đào tạo, Công tác

học sinh sinh viên, Tư vấn

tuyển sinh và Quan hệ doanh

nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên (CV P.TCHC).

07h30-10h00

Phòng B14

 

Ô. Lê Hữu Hải

Họp xét cảnh báo kết quả học tập

Thành phần theo Quyết định số 629/QĐ-ĐHTG ngày 10/9/2019

10h00

Phòng B14

Họp khối ĐBCLGD, KHCN và Thông tin thư viện

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng Tổ QLPM)

- Bà Hà (CV P.TCHC).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Dự họp tiếp và làm việc với Đoàn đại diện xúc tiến đầu tư tại nước ngoài của Bộ KH&ĐT

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

09h00

Phòng họp số 1

TT Hội nghị tỉnh

 

Trao Học bổng Đồng hành cùng sinh viên; Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang; Vietnamobile tài trợ

- ĐD P.CTSV;

- ĐD lãnh đạo các khoa

- ĐD lãnh đạo TT QHDN&TVTS

- 54 sinh viên nhận học bổng

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non

Thành phần tham dự theo Quyết định số 659/QĐ-ĐHTG ngày 25/9/2019 và Kế hoạch số 710/KH-ĐHTG ngày 24/9/2019

13h30

Phòng A104

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Công nghệ KTXD

15h30

Phòng họp A104

NĂM

10/10

Họp Chi bộ 13

- Đảng viên Chi bộ 13

08h00

Phòng B243

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Thường trực BTC Cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp” năm 2019

- Ô. Vượng, B. Thảo (K.KT-L);

- B. Trang (TP CTSV);

- Ô. Phong (TP QTTB);

- Ô. Cường, Ô. Quân, B. Ngân (TT QHDN&TVTS).

08h00-09h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hai

Họp Triển khai kế hoạch mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên tỉnh Tiền Giang

- Ô. Bình (TP TCHC);

- Ô. Mơ (TP QLĐT);

- Ô. Trinh (PTK PT KSP);

- Ô. Tín (TP Tài vụ);

-Ô. Long (GĐ TTKTĐBCLGD);

- Ô. Cường (TP TTPC);

- Ô. Phong (TP QTTB).

09h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự họp giám sát tiếp nhận đề thi tuyển công chức năm 2019

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Ô. Long, GĐTTKTĐBCLGD

14h00

Phòng F503 (lầu 5)

Cơ sở TCN

 

Họp thường trực Hội đồng trường mở rộng

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Phan Văn Nhẫn, UV HĐT;

- Ô. Cường, TT. QHDN&TVTS;

- Ô. Bình, TP.TC-HC, CTCĐCS.

14h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

SÁU

11/10

Đi học tập kinh nghiệm về quản lý tổ chức triển khai chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

 -  Ô. Tín, Trưởng phòng Tài vụ,

 - Ô. Trinh, Bà Toàn (K. SP)

 - Ô. Long, GĐ TT KT&ĐBCL

 - Ô. Mơ, TP QLĐT.

Trường CĐSP Sóc Trăng

05h30

khởi hành tại Cơ sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự Lễ khai mạc và thực hiện nhiệm vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2019

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

 

06h45

Hội trường B

Cơ sở TCN

 

Báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp ngành Khoa học Cây trồng

- Giảng viên chuyên ngành KHCT

07h30

Phòng B243

TCN

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

12/10

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h30 ngày 07/10/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243-CS TCN.

2. Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 14h00 ngày 07/10/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

3. Họp BCH Đoàn trường; TP: UV BCH; TG: 15h00 ngày 08/10/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.

4. Họp bàn về vấn đề hợp tác với Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Thiên Long Nhân; TP: Ô. Tài, Bá Tú (TT TH-NN); TG: 09h00 ngày 10/10/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A104.

5. Họp triển khai một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh vừa làm vừa học năm 2019; TP: Ô. Long (GĐ TT KT&ĐBCLGD), Ô. Vượng (TK KT-L), Ô. Vũ (TK KTCN), Ô. Tín (TP Tài vụ), Bà Nhất Trang (TP CTSV); TG: 08h00 ngày 12/10/2019 (thứ Bảy); ĐĐ: Phòng B14.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

13/10