.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 07 (Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019)

14-10-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 07

(Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

HAI

14/10

Dự Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h15

Hội trường Tỉnh ủy

 

 

Tham dự Hội thảo VinUni từ ngày 14-15/10/2019

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Ô. Mơ (TP QLĐT);

- Ô. Hiếu (TK CNTT).

Hà Nội

 

 

Họp Tổ Chuyên gia đấu thầu gói thầu cung cấp thiết bị máy tính, máy in phục vụ công tác và gói thầu TTB thay thế bổ sung các phòng thí nghiệm

Thành phần tham dự theo Quyết định số 446, 448/QĐ-ĐHTG ngày 05/8/2019.

08h00-09h30

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Dự Hội nghị tập huấn “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

- Ô. Long, GĐ TTKT&ĐBCLGD

- Bà Trang, TP CTSV.

08h00

Hội trường A.116 Trường ĐH Kinh tế Q3

 

 

Họp Chi bộ 4

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 4

14h00

Phòng B413

 

BA

15/10

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Quang Trí,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Dự Hội nghị khoa học Công nghệ lần thứ 16

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Ô. Thi, PTP QLKHCN & HTQT

07h30

Hội trường A5

Trường ĐH Bách Khoa

 

Dự họp trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và lấy ý kiến về việc gửi tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

13h30

Hội trường  Trụ sở làm việc của Thường trực HĐND tỉnh

 

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Điện tử - Tin học công nghiệp

Thành phần tham dự theo Quyết định số 659/QĐ-ĐHTG ngày 25/9/2019 và Kế hoạch số 710/KH-ĐHTG ngày 24/9/2019

07h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

09h30

Phòng họp A104

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

13h30

Phòng A104

Ô.Lê Minh Tùng

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí

15h30

Phòng họp A104

16/10

Họp thường trực Hội đồng trường mở rộng

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Ô. Phan Văn Nhẫn, K.LLCT

- Ô. Cường, TT. QHDN&TVTS

- Ô. Bình, TP.TC-HC, CTCĐCS

08h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Dự Hội thảo “Quy tụ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

08h00

Hội trường lầu 2 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh TG

 

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành Đại học Công nghệ Sinh học

Thành phần tham dự theo Quyết định số 659/QĐ-ĐHTG ngày 25/9/2019 và Kế hoạch số 710/KH-ĐHTG ngày 24/9/2019

13h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành Đại học Khoa học cây trồng

15h30

Phòng họp A104

Họp thẩm định các chuẩn đầu ra ngành học Đại học Nuôi trồng thủy sản

16h30

Phòng họp A104

NĂM

17/10

Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

07h30

Trường CĐ

Y Tế

 

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Hà (CV PTCHC).

08h00

Phòng A104

 

Ô. Lê Quang Trí

Họp Triển khai kế hoạch mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên tỉnh Tiền Giang

- Ô. Bình (TP TCHC);

- Ô. Mơ (TP QLĐT);

- Ô. Trinh (PTK PT KSP);

- Ô. Tín (TP Tài vụ);

-Ô. Long (GĐ TTKTĐBCLGD);

- Ô. Cường (TP TTPC);

- Ô. Phong (TP QTTB).

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU

18/10

Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

 

Họp Tổ quản lý phần mềm

- Thành viên Tổ phần mềm

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

BẢY

19/10

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Khoa Sư phạm; TP: Viên chức Khoa Sư phạm; TG: 14h00 ngày 14/10/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

2. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 15h45 ngày 14/10/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

3. Họp BCH Công đoàn; TP: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn; TG: 13h30 ngày 16/10/2019 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14.

4. Họp BCH Công đoàn mở rộng; TP: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn, Bà Trừ (K. Xây dựng); TG: 15h00 ngày 16/10/2019 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14.

5. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG; 15h00 ngày 17/10/2019 ( thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.

6. Dự họp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 9 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức họp mặt nói chuyện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; TP: Bà Vân Phượng (Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban nữ công); TG: 08h00 ngày 17/10/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Hội trường LĐLĐ tỉnh.

7.  Công đoàn viên đi tham quan khu Cách mạng Rừng Sác - Khu Du lịch Cần Giờ nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; TP: Công đoàn viên có đăng ký; TG: Khởi hành vào lúc 05 giờ ngày 20/10/2019 (Chủ Nhật) tại Cơ sở chính của trường.

 

Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

 

CN

20/10