.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019)

08-11-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 11

(Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

HAI

11/11

Dự họp Quốc hội (từ ngày 20/10/2019 đến 27/11/2019)

Ông Lê Quang Trí  - Phó hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hà Nội

 

 

Dự Tọa đàm “Vai trò của Phụ nữ trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa:

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

08h30

Nhà cổ

Ông Liêm

42 ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp

Cái Bè

 

 

 

Hội thảo “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo P. QLKHCN&HTQT;

- Trưởng, phó các đơn vị;

- Trưởng, Phó Bộ môn trực thuộc khoa, Trường;

- BTV các đoàn thể;

- Chi ủy các Chi bộ;

- Viên chức Khoa LLCT;

- Đại biểu có bài tham luận.

13h30

Phòng F404-F405 cơ sở chính

Ô. Lê Hữu Hải

BA

12/11

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Tham dự Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND.

Sáng 07h30

Chiều 13h30

Huyện Chợ Gạo

 

Họp Ban Tổ chức Hội thi làm bánh dân gian Nam Bộ - Giải thưởng Hương vị Miền Tây lần thứ 2

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị

- Thành viên Ban tổ chức theo kế hoạch số 804/KH-ĐHTG ngày 01/11/2019

07h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

13/11

Tham dự Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

Sáng 07h30

Huyện Chợ Gạo

 

Họp Khối Đào tạo, Công tác

học sinh sinh viên, Tư vấn

tuyển sinh và Quan hệ doanh

nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên (CV P.TCHC).

07h30-10h00

Phòng B14

 

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM

14/11

Họp khối ĐBCLGD, KHCN và Thông tin thư viện

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng Tổ QLPM)

- Bà Hà (CV P.TCHC).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp thống nhất nội dung chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ

- Theo Kế hoạch số 700/KH-ĐHTG ngày 19/9/2019

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU

15/11

Họp nhóm nghiên cứu đề tài NCKH Cấp tỉnh “Nghiên cứu mô hình quản trị đại học ở Trường Đại học Tiền Giang đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng tự chủ đại học”

- Ô. Lê MinhTùng, Phó Hiệu trưởng

- Ô. Bình (TP. TCHC)

- Ô. Tín (TP. TV);

- Ô. Long (GĐ. TT KT&ĐBCLGD)  - Ô. Phong (TP. QTTB);

- Ô. Vượng (TK. KT-L);

- Ô. Phong (P. QLKHCN&HTQT).

08h00

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng các trường phổ thông thực hành đa cấp trong trường ĐH địa phương đáp ứng yêu cầu tự chủ tài chính”

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

14h00

Đại học

Hải Phòng

 

BẢY

16/11

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển Trường Đại học Hải Phòng

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

08h30

Đại học

Hải Phòng

 

Vòng chung kết Cuộc thi sinh viên khởi nghiệp năm 2019

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng;

- Đại diện lãnh đạo các khoa có sinh viên.

- Đại diện lãnh đạo phòng: CTSV, QLĐT, QLKHCN&HTQT, TV, TCHC, QTTB, TTTTV.

- BTV Đoàn TN, BTK Hội sinh viên.

- Thầy cô hướng dẫn đề tài (theo thư mời).

07h30

Giảng đường B cơ sở TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

CN

17/11

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Chi bộ 5; TP; Đảng viên Chi bộ 5; TG: 13h30 ngày 11/11/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.

2. Họp Chi bộ 16; TP; Đảng viên Chi bộ 16; TG: 14h00 ngày 11/11/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243.

3. Họp Chi bộ 1; TP: Đảng viên Chi bộ 1; TG: 14h ngày 13/11/2019 (thứ Tư); ĐĐ; Phòng A104.

4. Tập huấn sinh viên viết bài tham gia Hội thi làm bánh dân gian Nam bộ; Sinh viên các khoa có nhu cầu; TG: 14h00 ngày 14/11/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.