.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019)

18-11-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 12

(Từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

18/11

Dự họp Quốc hội (từ ngày 20/10/2019 đến 27/11/2019)

Ông Lê Quang Trí  - Phó hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hà Nội

 

Họp xét điều kiện dự thi UDCNTT CB K19 và nâng cao K04

Thành phần theo Quyết định số 736/QĐ-ĐHTG ngày 13/11/2019

13h30

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp mặt truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Thành viên Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Ban Thường vụ Công đoàn;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh;

- Chủ tịch Hội sinh viên;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ;

- CBQL nghỉ hưu trí (theo thư mời).

15h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

19/11

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà,  Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Dự Hội nghị tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII năm 2018 - 2019

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

08h00

Phòng họp số 2

TT Hội nghị tỉnh

 

Dự họp thẩm tra báo cáo số 191/BC-UBND ngày 30/10/2019 của  UBND tỉnh thực hiện NQ số 19/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh TG năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ô. Võ Ngọc Hà,  Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

 13h30

Hội trường Sở KH&ĐT

 

Họp thống nhất chương trình đào tạo mở ngành Đại học Bảo vệ thực vật (BVTV) và phân công giảng viên viết đề cương giảng dạy.

Đại diện lãnh đạo khoa NN&CNTP, Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng (KHCT).

14h00

Phòng họp Khoa NN&CNTP

Ô. Lê Hữu Hải

20/11

Họp Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Trường ĐHTG

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng.

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng.

- Ô. Thi, Ô. Phong

(P.QLKHCN&HTQT).

08h00

PhòngA104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất nội dung chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ

- Theo Kế hoạch số 700/KH-ĐHTG ngày 19/9/2019

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

21/11

Hội nghị về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Tiền Giang năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự theo Kế hoạch số 777/KH-ĐHTG ngày 24/10/2019 của Trường Đại học Tiền Giang.

07h30

Phòng Khánh tiết

CS.TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Ban Giám hiệu rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL giai đoạn 2020 - 2025.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP.TCHC).

7h30 - 9h30

PhòngA104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU

22/11

Trao đổi kế hoạch triển khai Trung tâm Hàn ngữ

- Ô. Thi; Bà Trang (P.QLKHCN&HTQT);

- Ô. Châu; Ô. Danh  Hùng;  Bà Nhàn (K.KHXHX&NV);

- Ô. Phong (P. QT-TB).

9h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Thống nhất về việc giảng dạy tiếng Hàn

 

- Giáo sư Young Jin Nam, Đại học Yiungmin;

- Ô. Đoàn Hữu Đức (UV Hội đồng Trường);

- Ô. Thi, Bà Trang, P.QLKHCN&HTQT;

- Ô. Châu, Ô. Hùng, Bà Nhàn, K.KHXH&NV;

- Ô. Cường, GĐ Trung tâm QHDN&TVTS

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

BẢY

23/11

Hội thi làm bánh dân gian Nam bộ Giải thưởng Hương vị miền tây lần 2 năm 2019.

Theo Kế hoạch số 804/KH-ĐHTG ngày 01/11/2019 của Trường Đại học Tiền Giang.

07h30

Cơ sở TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

CN

24/11

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Các đơn vị trực thuộc trường tổ chức họp mặt tuyên truyền, giáo dục truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 theo kế hoạch.

2. Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực CNTT của Khoa CNTT’; TP: Toàn thể viên chức Khoa CNTT và khách mời theo thư mời; TG: 12h30-15h00 ngày 18/11/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243.

3. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 13h30 ngày 18/11/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.

4. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Phân lập, khảo sát và chọn lọc vi khuẩn lactic lên men tôm chua có khả năng kháng khuẩn cao ở huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang”; TP: Bà Thanh, Bà Trang, Bà Tâm, Bà Chi, Ô. Tất (K.NN&CNTP); Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT); TG: 13h30-15h00, ngày 22/11/2019 (Thứ sáu); ĐĐ: Phòng họp A105.

5. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Xây dựng các tour du lịch văn hóa tại khu vực Gò Công tỉnh Tiền Giang”; TP: Ô. Châu, Bà Giàu, Bà Thắm, Bà Đoan (K.KHXH&NV); Ô. Sơn (TT-TT-TV); Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT); TG: 15h00 ngày 22/11/2019 (Thứ sáu); ĐĐ: Phòng họp A105.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.