.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 16 bổ sung (Từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2019)

17-12-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 16

(Từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2019)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

16/12

Họp thống nhất việc điều chỉnh sửa, bổ sung Quy định thi đua khen thưởng ở Trường Đại học Tiền Giang.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Trưởng các đoàn thể.

- Ô. Bình, Bà Hằng, Ô. Tiếng, Ô. Tú (PTCHC).

07h30 - 10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về việc thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Trưởng các đoàn thể.

- Bà Hằng, Ô. Tú (P.TCHC).

10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp xét điều kiện dự thi UDCNTT CB K20 và NC K05

Thành phần theo QĐ số 781/QĐ-ĐHTG ngày 12/12/2019

13h30

Phòng B243

TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Lễ xuất cảnh cho học viên tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng.

- Đại diện lãnh đạo các khoa có sinh viên

- Đại diện lãnh đạo phòng: TCHC QLĐT,QLKHCN&HTQT, CTSV, TV, QTTB

- Trung tâm: TTTV, KT&ĐBCLGD, QHDN&TVTS.

14h00

Hội trường B

CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Tổ Chuyên gia đấu thầu, gói thầu “mua sắm TTB bổ sung, thay thế cho Phòng thí nghiệm”

- Ô. Tín, Trưởng phòng Tài vụ.

- Ô. Vũ, Trưởng khoa KTCN

- Ô. Cường, TP TTPC.

- Ô. Phong, Ô. Nghi (P QTTB).

- Bà Vân Phượng, PTK NNCNTP

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Họp Chi bộ 13

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 13

14h00

Phòng A105

 

Họp Chi bộ 4 đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2019.

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 4

14h00

Phòng B413 TCN

 

BA

17/12

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà,  Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020

 

- Ban Giám hiệu.

08h00

Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm Hội nghị tỉnh

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp bàn việc tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020 và tiến độ thực hiện các đề tài NCKH.

- Ô. Thi, Ô. Phong, Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT);

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa.

 

14h00

Phòng B14

 

Ô. Lê Minh Tùng

18/12

Tọa đàm “Nhà trường và doanh nghiệp - đồng hành cùng phát triển” năm 2019

- Ban Giám hiệu

- Dại diện lãnh đạo các khoa

- Đại diện lãnh đạo phòng: TCHC QLĐT,QLKHCN&HTQT, CTSV,TV,QTTB

- Trung tâm: TTTV, KT&ĐBCLGD, QHDN&TVTS

- Đại biểu theo thư mời

 

07h30

Phòng Khánh Tiết Cơ sở TCN

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp xem xét thống nhất ý kiến góp ý của viên chức tại hội nghị CBVC cấp cơ sở.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở;

- Trưởng ban TTND;

- Trưởng các đơn vị;

- Bà Hằng, Bà Hà (TC-HC), Bà Oanh (PTV).

14 giờ 00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

19/12

 

 

 

 

SÁU

20/12

Tọa đàm “Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2045.

- Ban Giám hiệu.

- Thành viên Hội đồng trường.

- BCH Đảng ủy.

- Đại biểu theo thư mời

08 giờ 00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch HĐT

Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội CCB.

- Ban Chỉ huy Quân sự Trường, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Tiểu đội phó.

14 giờ 00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

21/12

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Họp Chi bộ 7; TP: Đảng viên Chi bộ 7; TG: 08h00 ngày 16/12/2019 (thứ Hai); ĐĐ; Phòng A104.
  2. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 07h30 ngày 17/12/2019 (thứ Ba); ĐĐ; Phòng A105.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

22/12