.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019)

22-12-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 17

(Từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

23/12

Họp nghiệm thu gói thầu “Thiết bị máy in, máy tính phục vụ làm việc”

- Ô. Phong, Ô. Nghi, Ô. Viên (P.QTTB).

- Ô. Cường (TP TTPC).

- Ô. Tín, Bà Mai (P. Tài vụ).

08h15

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Hội nghị Đại biểu cán bộ,  công chức, viên chức năm học   2019 - 2020.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở;

- Bí thư Đoàn trường;

- Chủ tịch HCCB;

- Trưởng ban TTND;

- Trưởng ban Nữ công;

- Đại biểu là viên chức do các đơn vị bầu tại hội nghị cấp cơ sở (theo danh sách).

13giờ30

Giảng đường B Cơ sở TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

24/12

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Tham dự Hội nghị kết nối Kiều bào với địa phương chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Phòng họp số 2 Trung tâm

Hội nghị tỉnh

 

 

Họp đấu giá cho thuê mặt bằng đặt máy rút tiền tự động ATM

- Ô. Bình, bà Hà (P.TCHC).

- Ô. Tín, bà Mai (P. Tài vụ).

- Ô. Cường (TP TTPC).

- Ô. Phong (TP QTTB).

09h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Tiếp và làm việc với Tỉnh Đoàn Tiền Giang về việc phối hợp tổ chức Hội trại kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam.

- Ban Thường vụ Đoàn trường.

- BTK Hội Sinh viên.

- Ô. Phong (TP. QTTB).

14h00

Phòng B14

 

 

 

Ô. Lê Hữu Hải

25/12

Dự tổng kết hoạt động ngành khoa học và công nghệ năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

07h30

Phòng họp số 3 Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Họp ban Thường vụ Đảng ủy

Ủy viên Ban Thường vụ

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hội nghị đánh giá Cán bộ lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý.

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện BTV Đảng ủy;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Chủ tịch HCCB;

- Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.

- Bà Hằng (PTP.TCHC).

 

13giờ30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

26/12

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị - Thiết bị

- Ô. Lê Quang Trí - PHT;

- Ô. Bình (TP.TCHC);

- Lãnh đạo Phòng QT-TB.

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Làm việc với UBND huyện Tân Phước về việc đào tạo, bồi dưỡng

- Ô. Long, GĐTTKT&ĐBCLGD.

- Ô. Tài, GĐ TT NNTH.

- Ô. Cường, GĐ TTQHDN & TVTS

13h30 khởi hành tại CSC

Ô. Lê Quang Trí

SÁU

27/12

Họp Ban Giám hiệu

 

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Ủy viên BCH Đảng bộ

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

28/12

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Họp BCH Đoàn trường; TP: Ủy viên BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 24/12/2019 (thứ Ba); ĐĐ; Văn phòng Đoàn Hội, cơ sở chính.

2. Doanh nghiệp góp ý chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học và Khoa học cây trồng; TP: Đại diện doanh nghiệp, giảng viên bộ môn CNSH và KHCT; TG: 08h00 ngày 27/12/2019        (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng họp A105.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

29/12