.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020)

12-01-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 20

(Từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

 

HAI

13/01

 

 

 

 

Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022.

- Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Chi ủy các chi bộ.

- Đảng viên Chi bộ 3.

07h00

Phòng B14 CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách và trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ô. Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Tiền Giang.

8h00

Hội trường UBND huyện Chợ Gạo

 

 

 

 

Dự họp thống nhất nội dung tiếp nhận CC,VC có trình độ tiến sĩ.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Bình (TP.TCHC).

14h00

Sở Nội vụ

 

Họp viên chức Phòng QTTB

Toàn thể viên chức Phòng QTTB

14h00

Phòng B14 CSC

Ô. Lê Quang Trí

Họp bàn về việc thay đổi nội dung đề tài NCKH

  • Bà Loan, Bà Phượng, Bà Yến, Ô. Tặng (K.NN&CNTP)

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

14h00

Phòng B423

CS TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Chi bộ 4

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 4.

15h00

Phòng B423

CS TCN

 

BA

14/01

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Thăm và chúc Tết cán bộ lãnh đạo trường qua các thời kỳ; TT. KĐCLGD Đại học Quốc gia và các doanh nghiệp tại thành phố HCM.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Long (GĐTT.KT&ĐBCLGD;

- Ô. Cường (GĐTT. QHDN&TVTS);

- Ô. Sơn (CV. TT. TTTV).

TP. HCM

(Xe khởi hành tại CSC lúc 6h00)

 

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc khó khăn.

Ô. Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Tiền Giang.

07h00

Trụ sở

Cơ quan Đoàn ĐBQH Tiền Giang

 

15/01

 

Họp rút kinh nghiệm các nội dung theo Thông báo kết luận của Kiểm toán nhà nước Khu vực IX.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị thuộc trường;

- Ô. Phong (GV.KKTXD);

- Bà Duyên (CV P.TCHC).

07h30

Phòng B14 CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối

- Bà Duyên (CV PTCHC).

13h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp xét mở, hủy các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020.

- Ô. Mơ, TP QLĐT.

- Bà Trang, TP CTSV.

- Trưởng các khoa và Trưởng Bộ môn GDTC-QP.

15h30

Phòng B14

 

Ô. Lê Hữu Hải

Họp khối ĐBCLGD, KHCN và Thông tin thư viện

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng Tổ QLPM)

14h00

PhòngA104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Minh, Ô. Nghi (PTP QTTB)

- Bà Hà (CV PTCHC).

14h00

PhòngA105

 

Ô. Lê Quang Trí

Họp xét điều kiện cấp giấy chứng nhận lớp dinh dưỡng học đường.

- Ô. Mơ, Bà Trinh (Phòng QLĐT).

- Bà Toàn, Bà Trang (K. SP);

- Đại diện P. TTPC

16h30

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Thăm và chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng và các doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang.

- Ô. Bình- TP.TCHC;

- Ô. Dũng (Bí thư Đoàn trường);  Ô. Sơn (CV TTTTTV).

14h00

Xe khởi hành tại CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Thăm và chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng và các doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang.

- Ô. Tín - TP.Tài vụ;

- Ô. Quân (Chủ tịch HSV); 

- Bà Tân (CV TTTTTV).

14h00

Xe khởi hành tại CSC

Ô. Lê Quang Trí

NĂM

16/01

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ủy viên BTV Đảng ủy

07h30 - 9h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hội nghị tập thể lãnh đạo nhận xét, đánh giá và lấy ý kiến đề xuất bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường ĐHTG  nhiệm kỳ   2020 - 2025.

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS.

- Bí thư Đoàn trường.

09h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp thống nhất nội dung chỉnh sửa, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang theo Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ban Giám hiệu;

- UV Hội đồng trường đang công tác tại Trường ĐHTG.

13h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch Hội đồng trường

Họp Quán triệt và triển khai Kế hoạch đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

- Ban Giám hiệu;

- Ban Chỉ huy Quân sự trường;

- Viên chức tham gia trực.

16h00

Giảng đường F404-405

Cơ sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Trao Quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Đại diện lãnh đạo P.CTSV

- TT. QHDN&TVTS

- Đại diện ĐTN, HSV.

16h00,

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU

17/01

Thăm và chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng và các doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang.

- Ô. Cao Nguyên Thi - PTP QLKHCN&HTQT;

- Ô. Ẩn (CVPQLKH);

- Ô. Sơn (CV TTTTTV).

08h00

Xe khởi hành tại CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Thăm và chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng và các doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang.

- Ô. Đinh Quốc Cường - GĐTT.QHDN&TVTS;

- Ô. Tùng (CVTTQHDN&TVTS; - Bà Tân (CV TTTTTV).

08h00

Xe khởi hành tại CSC

Ô. Lê Hữu Hải

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Trường ĐHTG.

13h30

Giảng đường B - CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

18/01

 

 

 

 

CN

19/01

CC,VC và HS,SV nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020

(từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày Mùng 09 tháng Giêng năm Canh Tý)

CC,VC, DVTV trực đảm bảo ANTT tại các cơ sở của trường theo kế hoạch được phân công

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. chuyển giao công nghệ"; TP: Viên chức Khoa KTCN và khách mời theo thư mời; TG: 07h30 ngày 16/01/2020 (thứ 5); ĐĐ: Phòng họp B14.
  2. Hội thảo khoa học cấp khoa "Cải tiến chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và chuyển giao công nghệ"; TP: Viên chức Khoa KTCN và khách mời theo thư mời; TG: 07h30 ngày 16/01/2020 (thứ 5); ĐĐ: Phòng họp B14.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.