.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020)

10-02-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 24

(Từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

HAI

10/02

 

 

 

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

Ban Giám hiệu

08h00

Phòng họp số 1

Hội trường Tỉnh ủy

 

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP.TCHC).

14h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

11/02

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà,  Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp Chi bộ 13

Đảng viên Chi bộ 13

07h30

Phòng B243 - CS TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Họp bàn giao mặt bằng, tim mốc công trình (phần còn lại), gói thầu; Thi công xây dựng hàng rào và cầu nối thuộc công trình Hàng rào tạm khu chăn nuôi - TCN

Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

14h00

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa

 

12/02

Họp khối ĐBCLGD, KHCN và Thông tin thư viện

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng Tổ QLPM)

- Bà Hà, CV Phòng TCHC.

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Tiếp và làm việc với Công ty ICFOOD

- Đại diện lãnh đạo TT QHDN & TVTS, P. QLKHCN & HTQT và Khoa NN & CNTP.

10h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

NĂM

13/02

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Minh, Ô. Nghi (PTP QTTB)

- Bà Hà, CV PTCHC.

08h

Phòng A105

 

Ô. Lê Quang Trí

Họp xét tốt nghiệp lớp ngắn hạn bậc thợ ô tô 3/7

- Ô. Mơ, Bà Trinh (P.QLĐT).

- Ô. Thi, Ô. Nguyên (K. KTCN).

- Ô. Cường, TP TTPC.

14h00

Phòng 105

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU

14/02

Họp Đoàn kiểm tra điều kiện đăng ký mở mã ngành Bảo vệ thực vật trình độ ĐH

- Thành phần theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHTG ngày 17/01/2020.

- Lãnh đạo khoa NN&CNTP.

- Đại diện Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo (03 người).

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

15/02

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Đại hội Chi bộ 8; TP: Đại diện Đảng ủy và Toàn thể Đảng viên Chi bộ 8; TG: 13h30 ngày 10/02/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.
  2. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h30 ngày 10/02/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp A105.
  3. Họp Ban Chấp hành Đoàn trường; TP: UV BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 11/02/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Văn phòng Đoàn Hội - CSC.
  4. Hướng dẫn xây dựng trang fanpage tuyển sinh cho các Khoa; TP: Đại diện lãnh đạo  Trung tâm QHDN&TVTS và chuyên viên phụ trách; Đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách các Khoa có sinh viên; TG: 08h00 ngày 12/02/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng B14.
  5. Họp Chi bộ 1; TP: Đảng viên Chi bộ 1; TG: 14h00 ngày 12/02/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng họp A104.
  6. Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm và công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; TP: Ô. Vũ (Phó Chủ tịch CĐCS); TG: 13h30 ngày 12/02/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Hội trường LĐLĐ tỉnh.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

 

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

16/02