.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020)

17-02-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 25

(Từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

17/02

Họp Chi bộ 4

- Đảng viên Chi bộ 4.

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

14h00

Phòng B413

TCN

 

 

 

 

BA

18/02

 

 

 

 

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Quang Trí,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp Ban tổ chức hội thảo quốc tế 2020

- Đại diện lãnh đạo: Phòng QLKHCN&HTQT; Khoa NN&CNTP; Trung tâm QHDN&TVTS, Phòng Tài vụ.

07h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Làm việc với các thành viên Tổ QLPM

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng Tổ QLPM).

- Ô. Tú (CV. PTCHC).

- Ô. Đạt, Ô. Hải (TT TTTV).

- Ô. Viên, Ô. Thi, Ô. Vũ Phong (CV. PQTTB).

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

19/02

Họp Hội đồng trường

- Thành viên Hội đồng trường đang công tác trong trường.

07h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Họp Thành viên Đoàn TVTS năm 2020

Theo Quyết định số 52/QĐ-ĐHTG

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM

20/02

Dự họp Hội đồng GDQP & AN quân khu sơ kết công tác GDQP & AN năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Sở Chỉ huy QK9

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và điều khiển hộ tiêu thụ 1 pha qua mạng không dây”

  • Ô. Vũ, Ô. Phương, Ô. Cường, Ô. Hùng, Ô. Thanh (K.KTCN)

- Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

SÁU

21/02

Đại hội Chi bộ13

- Đại diện BTV Đảng ủy;

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ 13

13h30

Phòng họp B14

Ô. Lê Minh Tùng

BẢY

22/02

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Đại hội Chi bộ 11; TP: Đại diện BTV Đảng ủy và Toàn thể Đảng viên Chi bộ 11; TG: 13h30 ngày 17/02/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.
  2. Họp sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 - 2020; TP: Toàn thể viên chức Khoa Sư phạm; TG: 14h00 ngày 17/02/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  3. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng mua sắm trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”; TP: Ô. Vượng, Ô. Ân, Ô. Phong, Bà Phương, Bà Hồng (K.KT-L); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 08h00 ngày 19/02/2020 (Thứ tư); ĐĐ: Phòng A104.
  4. Đại hội Chi bộ 15; TP: Đại diện BTV Đảng ủy và Toàn thể Đảng viên Chi bộ 15; TG: 14h00 ngày 20/02/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp B14.

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

 

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

23/02