.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 27 (Từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020)

01-03-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 27

(Từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

 

 

 

 

 

HAI

02/3

 

 

 

 

Triển khai Quyết định điều động viên chức quản lý.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị trưc thuộc;

- Ô. Nguyễn Hoàng Phương;

7h30-7h45

Phòng B14

 

Họp Giao ban tháng 3/2020

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị trưc thuộc;

- Bà Duyên (P.TCHC).

7h45-10h00

Phòng B14

 

Họp Hội đồng thi đua thống nhất việc bình xét thi đua tháng.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị trưc thuộc;

- Bà Hằng, Ô. Tiếng (P.TCHC).

10h00-10h30

Phòng B14

 

Lấy ý kiến cán bộ chủ chốt bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc trường giai đoạn 2020 - 2025.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị trưc thuộc;

- Phó trưởng đơn vị, đoàn thể trực thuộc.

- Bà Hằng, Bà My (P.TCHC).

10h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Đại hội Chi bộ 10

- Ô. Cường, UV BCH Đảng bộ.

- Đảng viên Chi bộ 10.

13h30

Phòng B14

 

Họp bàn giao mặt bằng Khoa KT Luật- TCN

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

 

 

BA

03/3

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH: “Nghiên cứu phương pháp Gradient phối ngẫu để nhận dạng nguồn nhiệt di động”

  • Ô. Vũ, Ô. Phương, Ô. Cường, Ô. Hùng, (K.KTCN)

Bà Ngà, Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

7h30-9h00

 Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp nghiệm thu đề tài NCKH: “Nghiên cứu tính khả thi hệ thống điện mặt trời nối lưới”

  • Ô. Vũ, Ô. Phương, Ô. Cường, Ô. Hùng, Ô. Tín (K.KTCN)
  • Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

09h00

Phòng A104

Họp tiểu ban văn kiện Đại hội và Tổ giúp việc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

13h30

Phòng họp số 1

Tỉnh ủy TG

 

Tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Sở Ngoại vụ.

- Đại diện Phòng QLKHCN&HTQT.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  Khoa NN&CNTP, Khoa KTCN, Phòng QLĐT.

14h30

Phòng B14

 

Ô. Lê Minh Tùng

04/3

Họp nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình (TP.TCHC);

- Ô. Long (GĐTTKT&ĐBCLGD);

- Ô. Phong (TP. QTTB);

- Ô. Tín (TP. Tài vụ);

- Ô. Vượng (TK. KT-L);

- Ô. Phong (P. QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu.

Thành phần theo Quyết định số 68/QĐ-ĐHTG ngày  25/02/2020

14h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

05/3

Họp nghiệm thu đề tài NCKH: “Ảnh hưởng của các nguồn vốn đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi thành lập tại tỉnh Tiền Giang”

  • Bà Nguyệt, Bà Nhạn, Ô. Phong, Bà Phương (K.KT-L)

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

08h00

 Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 1

 

Theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHTG ngày 09/01/2020

14h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU

06/3

Đại hội Chi bộ 7

 

- Ô. Cường, Phó Bí thư Đảng ủy.

- Đảng viên Chi bộ 7.

07h30

Phòng B14

 

BẢY

07/3

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Phòng TC-HC, TP: Toàn thể viên chức Phòng TCHC; TG: 14h00, ngày 03/3/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A105.

2. Họp Ban Chấp hành Đoàn trường; TP: Ủy viên BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 03/3/2020 (Thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

 

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

08/3