.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 29 (Từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020)

16-03-2020

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 29

(Từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

16/3

 

 

 

 

Họp thống nhất phương án giải quyết chế độ chính sách cho viên chức.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Vũ (PCT CĐCS);

- Ô.  Cường (TP. TTPC);

- Ô. Bình, Bà Hằng, Bà My (P.TCHC);

- Ô. Tín, Bà Tiên (P.TV);

- Ô. Phương (PTP.QT-TB).

08h00

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 93 từ ngày 16/3 đến ngày 06/4/2020

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

Trường Quân sự Quân khu 9

 

Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022

- Ô. Võ Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy

- Đảng viên Chi bộ 1;

13h30

Phòng B14

 

Họp nhiệm thu gói thầu sửa chữa khối nhà Khoa Kinh tế Luật

- Ô. Tín, Bà Mai (P. Tài vụ).

- Ô. Cường (TP TTPC).

- Ô. Phương, Ô. Nghi, Ô. Tuấn (P. QTTB).

Theo Quyết định số 94/QĐ-ĐHTG ngày 13/3/2020 của Trường ĐHTG.

14h00

Thân Cửu Nghĩa

Ô. Lê Quang Trí

BA

17/3

Trực tiếp công dân

Ô. Lê MinhTùng, Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

18/3

 

 

Hiệu trưởng gặp gỡ viên chức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

- Ô. Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Vũ (PCT CĐCS);

- Ô.  Cường (TP. TTPC);

- Ô. Bình, Bà Hằng, Bà My (P.TCHC);

- Ô. Tín, Bà Tiên (P.TV);

- Ô. Phương (PTP.QT-TB);

- Viên chức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

08h00

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp giải quyết chế độ chính sách của viên chức

- Ô. Cường, TP TTPC.

- Ô. Phong, Ô. Minh (BM GDTCQP).

- Bà Giang, Ô. Duy Minh (K. KHTN).

- Ô. Bình, Bà Hằng, Ô. Tiếng (P. TCHC).

10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp bàn đơn xin gia hạn hợp đồng của đơn vị trúng thầu Công ty Đông Hải

- Đại diện lãnh đạo Khoa KTCN

- Đại diện lãnh đạo khoa NN&CNTP.

Theo Quyết định số 94/QĐ-ĐHTG ngày 13/3/2020 của Trường ĐHTG.

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Quang Trí

Họp xem xét giải quyết các vấn đề liên quan gói thầu máy tính, máy in văn phòng

- Ô. Tín, Bà Mai (P. Tài vụ).

- Ô. Cường (TP TTPC).

- Ô. Phương, Ô. Nghi, Ô. Tuấn (P. QTTB).

Theo Quyết định số 94/QĐ-ĐHTG ngày 13/3/2020 của Trường ĐHTG.

15h00

Phòng A105

Ô. Lê Quang Trí

NĂM

19/3

Họp nghiệm thu đề tài NCKH: “Thiết kế và thi công mô hình thu thập dữ liệu độ mặn, độ pH và mực nước sông qua mạng không dây”

  • Ô. Vũ,  Ô. Cường, Ô. Thanh, (K.KTCN)

- Bà Ngà, Ô. Phong (P.QLKHCN&HTQT)

07h30-9h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Họp nghiệm thu đề tài NCKH: “Xây dựng website Hội sinh viên Trường Đại học Tiền Giang”.

  • Ô. Hiếu, Ô. Huy Long, Bà Giàu (K.CNTT);
  • Ô. Nhựt (P.CTSV)

Ô. Phong(P.QLKHCNHTQT)

09h00

Phòng A104

SÁU

20/3

Họp thông qua dự thảo báo cáo giữa chu kỳ KĐCLGD.

Thành viên hội đồng theo quyết số 806/QĐ-ĐHTG ngày 20/12/2019 v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá giữa kỳ KĐCLGD.

08h00

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

21/3

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

22/3