.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 40

02-06-2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 40

           (Từ ngày 05/6 đến ngày 11/6/2017)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 05/6

Họp Giao ban tháng 6/2017.

- Bí thư Đảng bộ;

- Ban Giám hiệu;

- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.

07h 30:  B.14

Ông Võ Ngọc Hà

Phối hợp tổ chức tư vấn và phát hành Thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN cho sinh viên năm 2017.

Thành viên theo Kế hoạch số 318/KH-ĐHTG ngày 26/5/2017.

13h 30 

 CSC, CS1,  

CS TCN

Ông  Lê Hữu Hải

BA 06/6

Tiếp xúc cử tri (từ ngày 06/6 đến 10/6/2017).

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

Theo lịch của VP HĐND tỉnh

 

07/6

Thẩm định chương trình đào tạo “Công nghệ thực phẩm”.

Thành viên theo Quyết định số 304/QĐ-ĐHTG, ngày 30/5/2017.

08h 00: A.104

Ông  Lê Hữu Hải

Thẩm định chương trình đào tạo “Dịch vụ thú y”.

Thành viên theo Quyết định số 305/QĐ-ĐHTG, ngày 30/5/2017.

14h 00: A.104

Họp xét hoàn thành khóa học: Xác định bậc thợ 3/7 nghề Nề (XD) K.20; Tin học ứng dụng trong thiết kế kết cấu nhà DD&CN K.02;  Huấn luyện viên AEROBIC Mẫu giáo K.03.

- Ô.Tùng, Bà Trinh (P.QLĐT);

- Ô.Chiêu, Bà Trừ (K.KTXD);  - Ô.Sơn, Bà Trang (K.SP);

- Lãnh đạo (P.TTPC).

15h 00: A.105

NĂM

08/6

Thẩm định chương trình đào tạo “Dịch vụ pháp lý”.

Thành viên theo Quyết định số 308/QĐ-ĐHTG, ngày 30/5/2017.

08h 00: A.104

Ông  Lê Hữu Hải

Thẩm định chương trình đào tạo “Kế toán”.

Thành viên theo Quyết định số 307/QĐ-ĐHTG, ngày 30/5/2017.

14h 00: A.105

SÁU 09/6

“Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa” năm học 2016 - 2017.

Thành viên theo Kế hoạch số 292/KH-ĐHTG ngày 16/5/2017.

07h 00 

 CSC, CS1,  

CS TCN

Ông  Lê Hữu Hải

Thẩm định chương trình đào tạo “Tiếng Anh”.

Thành viên theo Quyết định số 311/QĐ-ĐHTG, ngày 30/5/2017.

08h 00: A.104

Họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình chế biến sữa gạo lức từ gạo cẩm Cai Lậy”.

- Bà Phượng, Ô.Nhân, Ô.Thành, Bà Minh, Bà Hạnh (K.NN&CNTP);

- Bà Truyện  (P.QLKHCN&HTQT).

09h 30: A.105

Thẩm định chương trình đào tạo “Công nghệ thông tin”.

Thành viên theo Quyết định số 309/QĐ-ĐHTG, ngày 30/5/2017.

14h 00: A.104

BẢY

10/6

“Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa” năm học 2016 - 2017.

Thành viên theo Kế hoạch số 292/KH-ĐHTG ngày 16/5/2017.

07h 00:  CSC, CS1,  CS TCN

Ông  Lê Hữu Hải

Thẩm định chương trình đào tạo “Quản trị DVDL & lữ hành”.

Thành viên theo Quyết định số 310/QĐ-ĐHTG, ngày 30/5/2017.

14h 00: A.104

Phối hợp tổ chức “Chương trình Tập huấn pháp luật về ATGT và kỹ năng lái xe mô-tô an toàn cho sinh viên năm 2017”.

- Theo Thư mời;

- Thành viên theo Kế hoạch số 291/KH-ĐHTG, ngày 15/5/2017.

08h 00 : CSC

Ông Võ Ngọc Hà

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

1.Họp Khoa Sư phạm; TP: VC K.SP; TG: 14h 00, ngày 05/6/2017; ĐĐ: B.14.

2.Tham dự hội thao quốc phòng LLVT Tp. Mỹ Tho năm 2017; TP: Thành viên theo Kế hoạch 07/KH-BCHQS; TG: từ ngày 07/6 đến 09/6/2017; Chủ trì: Ông Nguyễn Thanh Bình (Chính trị viên phó - BCHQS).

3.Họp Chi bộ 9; TP: Đảng viên Chi bộ; TG: 15h 00, ngày 08/6/2017; ĐĐ: A.104.

4.Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ; TG: 15h 00, ngày 08/6/2017; ĐĐ: B.14.

5.Gặp học viên đăng ký học Liên thông ngành GDTH tại Gò Công; TP: ĐD lãnh đạo: K.SP, TT.QHDN&TVTS, TT.KT&ĐBCLGD, TT.NNTH, P.TV, P.QLĐT; TG: 08h 00, ngày 10/6/2017; ĐĐ: Trường TC Nghề KV Gò Công.

6.Hội thảo việc làm Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam; TP: ĐD lãnh đạo: K.KTL, TT.HDN&TVTS, Sinh viên năm cuối ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng; TG: 13h 30, ngày 10/6/2017; ĐĐ: HT CS TCN.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.