.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Sở Công Thương Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

17-03-2020

Sở Công Thương Tiền Giang vừa ban hành thông báo tuyển dụng 4 viên chức năm 2020 tại Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại: Tư vấn hỗ trợ kinh doanh; Thương mại điện tử; Tư vấn ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng; Tư vấn thực hiện các giải pháp kiệm năng lượng:

VĨNH SƠN