.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 30 (Từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2020)

23-03-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 30

(Từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

23/3

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 93 từ ngày 16/3 đến ngày 06/4/2020

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

Trường Quân sự Quân khu 9

 

BA

24/3

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

25/3

 

 

- Họp Ban Giám hiệu; nghe báo cáo tình hình kiểm kê tài sản.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình, TP TCHC;

- Ô. Tín, TP Tài vụ;

- Ô. Phương, PTP PT Phòng QTTB

08h00

Phòng A104

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH: “Các yếu tố marketing nội bộ tác động đến sự gắn kết của người lao động tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”

  • Bà Hồng Phượng, Bà Phương, Bà Nhạn, Ô. Ân  (K.KT-L)
  • Bà Ngà, (P.QLKHCNHTQT)

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM

26/3

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ủy viên BTV Đảng ủy

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

SÁU

27/3

Họp BCH Đảng bộ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ

08h00

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

28/3

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Đại Hội Chi bộ 16; TP: Bà Minh Nguyệt (đại diện BTV Đảng ủy), Đảng viên Chi bộ 16; TG: 07h30 ngày 23/3/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp 14.
  2. Đại Hội Chi bộ 14; TP: Ô. Quốc Cường (đại diện BCH Đảng ủy),  Đảng viên Chi bộ 14; TG: 13h30 ngày 23/3/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp B14.

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

29/3