.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 31 (Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020)

30-03-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 31

(Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

30/3

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 93 từ ngày 16/3 đến ngày 06/4/2020

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

Trường Quân sự Quân khu 9

 

 

BA

31/3

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

 

01/4

 

 

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Ủy viên Ban Thương vụ Đảng ủy

08h-09h

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Ủy viên BCH Đảng bộ

09h

Phòng B14

NĂM

02/4

CC,VC NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Viên chức trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan

theo kế hoạch được phân công

Trực lãnh đạo: Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

SÁU

03/4

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Đánh giá đặc tính sinh trưởng, năng suất, phẩm chất các giống đu đủ thích hợp với ăn tươi”

  • Bà Hằng, Bà Thủy, Bà Trang, Ô. Vinh (K.NN&CNTP)

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

04/4

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

05/4