.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 32 (Từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2020)

06-04-2020

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 32

(Từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

06/4

- Công chức, viên chức trực làm việc phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan theo lịch được phân công từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2020.

- Viên chức làm việc ở nhà và xử lý công việc qua công nghệ thông tin theo nhiệm vụ được phân công từ ngày 06/4 đến 12/4/2020.

BA

07/4

 

 

 

 

08/4

 

 

 

 

NĂM

09/4

 

 

 

 

SÁU

10/4

 

 

 

 

BẢY

11/4

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

12/4