.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tuyển sinh 2020: Trường ĐH Tiền Giang tuyển 310 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học

22-04-2020

Năm 2020, ngoài tuyển sinh hệ chính quy với 1.580 chỉ tiêu, Trường ĐH Tiền Giang còn tuyển sinh 310 chỉ tiêu cho 08 ngành theo hình thức vừa làm vừa học. Thời gian xét tuyển, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể lên website của Trường.

Chỉ tiêu dự kiến các ngành, cụ thể như sau:

TT

      Tên trường

Ngành học.

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển bài thi/môn thi

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Các ngành đào tạo đại học

 

 

250

1

Kế toán

7340301 

    Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

   Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

   Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh ( D90).

30

2

Quản trị Kinh doanh

7340101

   Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

   Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

   Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh ( D90).

30

3

Tài chính ngân hàng

7340201

   Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

   Toán, Vật lý, Tiếng Anh ( A01);

   Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

   Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh( D90).

30

4

Công nghệ Thông tin

7480201

 Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

   Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

   Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);

 Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90).

30

5

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

7510201 

   Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

   Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

   Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);

   Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90).

30

6

Công nghệ Thực phẩm

7540101

Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Sinh học, Hóa học (B00);

Toán, Tiếng Anh, Sinh học (B08).

40

7

Nuôi trồng thủy sản

7620301

    Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

   Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

  Toán, Sinh học, Hóa học (B00);

  Toán, Tiếng Anh, Sinh học (B08).

30

8

Khoa học cây trồng

7620110 

   Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

   Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

   Toán, Sinh học, Hóa học (B00);

   Toán, Tiếng Anh, Sinh học (B08).

30

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm

 

 

60

1

Giáo dục Mầm non

5110201 

   Toán, Đọc & Kể chuyện, Hát (M00);

   Ngữ văn, Đọc & Kể chuyện, Hát (M01).

60

Tuyển sinh các ngành đại học, cao đẳng hệ không chính quy sẽ có thông báo tuyển sinh cụ thể vào đầu mỗi học kỳ của năm học.

 

BBT

TT Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh