.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020)

03-05-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 36

(Từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

04/5

Kiểm tra công tác đón tiếp sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19.

- Ô. Lê Minh Tùng- Phó hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TC-HC;

- Ô. Hiền - PTP. QLĐT;

- Bà Trang - TP. CTSV;

- Ô. Nghi - PTP. QT-TB;

- Ô. Vũ (TK. KTCN); Ô. Trinh (PTK PTK SP); Ô. Phong (TBM GDTC&QP); Ô. Re (PTK.PTK LLCT).

06h45

Cơ sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Kiểm tra công tác đón tiếp sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19.

- Ô. Lê Quang Trí- Phó hiệu trưởng;

- Ô. Mơ - TP. QLĐT;

- Ô. Phương - PTP PTP QT-TB;

-  Ô. Vượng (TK.. KT-L); Ô. Hiếu (TK.CNTT); Ô. Châu (TK. KHXH&NV);  Ô. Chiêu (PTK. PTK KTXD); Bà Loan (PTK PTK NN&CNTP); Bà Giang (PTK PTK KHTN); Ô. Bá (PBM GDTC&QP); Ô. Trí (PTP. CTSV).

06h45

Cơ sở TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Giao ban tháng 5/2020

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng các đơn vị trưc thuộc;

- Bà Duyên (P.TCHC).

08h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

05/5

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Dự họp trực tuyến với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội

Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội

Văn phòng làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh TG

 

06/5

Họp xem xét miễm giảm phí thuê mặt bằng giữ xe trong thời gian SV nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.

  • Ô. Bình, Bà Hà (P.TC-HC).
  • Ô. Tín, Bà Mai (P. Tài vụ).
  • Ô. Cường (TP TT-PC).
  • Ô. Phương (PTP PTP.QT-TB).
  • Ô. Vũ (PCT CĐCS);
  • Ô. Trí (TB. TTND).

08h00

PhòngA105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp khối ĐBCLGD, KHCN

và Thông tin thư viện

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng TQLPM).

- Bà Hà (P.TCHC).

13h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

NĂM

07/5

 

 

 

 

SÁU

08/5

 

 

 

 

BẢY

09/5

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

  1. Họp Phòng TCHC; TP: Viên chức Phòng TCHC; TG: 14h00 ngày 05/5/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Họp BCH Đoàn trường; TP: Ủy viên BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày ngày 05/5/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Văn phòng Đoàn - Hội CSC.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

10/5