.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 37 (Từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2020)

10-05-2020

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 37

(Từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

11/5

Hội nghị Tổ Công đoàn Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Công đoàn viên Khoa NN&CNTP

14h00

Phòng họp Khoa

CS TCN

 

BA

12/5

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Họp thống nhất về việc triển khai phần mềm quản lý đào tạo

- Ô. Long (GĐTTKT&ĐBCLGD)

- Ô. Mơ, Ô. Trung (P. QLĐT)

- Ô. Huy Long, Ô. Thi (TQLPM)

- Bà Trang (TP CTSV).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy

- Đảng viên Chi bộ 1

14h00

Phòng A104

 

13/5

Dự họp đóng góp ý kiến 2 dự án Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng, đại biểu Quốc hội

08h00

Trụ sở làm việc

Đoàn ĐBQH

 

Họp Chi bộ 13

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 13

08h00

Phòng B243

TCN

 

Họp nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

- Ô. Bình (TP.TCHC)

- Ô. Long (GĐTTKT&ĐBCLGD)

- Ô. Phong (Khoa KTXD)

- Ô. Tín (TP. Tài vụ)

- Ô. Vượng (TK. KT-L)

- Ô. Phong (P. QLKHCNHTQT)

08h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng nghiệm thu gói thầu “Mua sắm thiết bị lắc ổn nhiệt”

Thành phần theo Quyết định số 121/QĐ-ĐHTG ngày 08/5/2020

14h00

Khoa NN&CNTP

Ô. Lê Minh Tùng

NĂM

14/5

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Hà (CV PTCHC).

08h00

Phòng A104

 

Ô. Lê Quang Trí

SÁU

15/5

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh mì không gluten từ nguồn nguyên liệu gạo mầm Cẩm Cai Lậy”

  • Bà Loan, Bà Phượng, Bà Phương, Bà Yến, Ô. Tặng (K.NN&CNTP)

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

16/5

 

 

 

 

CN

17/5

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

  1. Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Thư viện KIPOS (Từ ngày 11/5 đến 22/5/2020); TP: Toàn thể VC TT TT-TV; TG: 07h30 - Phòng Lab D.24 CSC
  2. Hội nghị Tổ Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin; TP: Công đoàn viên Khoa Công nghệ Thông tin; TG: 08h00 ngày 11/5/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  3. Họp Chi bộ 16, Lễ trao thẻ Đảng cho đảng viên; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h30 ngày 11/5/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104.
  4. Họp Chi bộ 2;  TP: Đảng viên Chi bộ 12; TG: 14h00 ngày 11/5/2020 (Thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  5. Họp Chi bộ 15  TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 14/5/2020 (Thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.